Bağlı Olduğu Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
AdŞeref Naci
SoyadEngin
ÜnvanProf. Dr.
E-postanengin@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttps://avesis.yildiz.edu.tr/nengin
OfisA-202
Koordine Ettiği DerslerKOM1061 Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri (C)
KOM3751 Kontrol Sistemleri
KOM3712 Kontrol Sistemleri Tasarımı
KOM2512 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları
KOM2522 Dinamik
KOM2532 Elektromanyetik Alan Teorisi
KOM2542 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
KOM4690 Biyomedikal Sistemlerde Geribeslemeli Kontrol
KOM5114 Bulanık Mantık Kontrol
KOM5102 Dijital Kontrol Sistem Tasarımı
KOM6107 Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları
KOM5106 Sistem Analiz Teknikleri
KOM5105 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları
KOM2002 Genel Staj
KOM3002 Mesleki Staj
KOM5000 Yüksek Lisans Tezi
KOM6201 Anahtarlamalı Lineer Sistemler
KOM5112 Parametrik Belirsiz Sistemlerin Analizi
KOM1991 İş Sağlığı ve Güvenliği 1
KOM1992 İş Sağlığı ve Güvenliği 2
KOM3540 Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi
KOM4570 Sistem Tanıma
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi
KOM5108 Dinamik Sistemler için İleri Kontrol Yöntemleri
KOM6102 Çoklu Algılayıcılı Sistemlerde Örüntü Tanıma
KOM6103 Otomatik Sürüş Kontrol Sistemleri
KOM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 1
KOM4993 İşletmede Mesleki Eğitim 2
KOM4994 İşletmede Mesleki Eğitim 3
KOM4995 İşletmede Mesleki Eğitim 4
Verdiği DerslerENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri (C)
KOM3712 Kontrol Sistemleri Tasarımı
KOM4221 Kontrol Laboratuvarı
KOM4321 Tasarım Projesi
KOM9000 Bitirme Çalışması
KOM4660 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı
KOM5114 Bulanık Mantık Kontrol
KOM5102 Dijital Kontrol Sistem Tasarımı
KOM6107 Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları
KOM5106 Sistem Analiz Teknikleri
KOM5105 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları
KOM2002 Genel Staj
KOM3002 Mesleki Staj
KOM5000 Yüksek Lisans Tezi
KOM6201 Anahtarlamalı Lineer Sistemler
KOM5112 Parametrik Belirsiz Sistemlerin Analizi
KOM4630 Süreç Kontrolü
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi
KOM5108 Dinamik Sistemler için İleri Kontrol Yöntemleri
KOM6103 Otomatik Sürüş Kontrol Sistemleri