Öğrenci Kulüpleri

Hızla değişen ve gelişen dünya düzeni içinde Yıldız Teknik Üniversitesi, zamanın gereklerini dikkate alarak, evrensel eğitim anlayışını sosyal ve kültürel faaliyetlerle destekleyerek sürdürmektedir. Bu faaliyetleri zaman ve mekan sınırı tanımadan tüm yıla yaymakta, öğrencisinden personeline ve bu konularla ilgilenen herkese ulaştırmaya çalışmaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bu hizmetleri yürütürken, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin etmek için, Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla bir çok etkinlik planlayıp gerçekleştirmektedir.

http://www.kultur.yildiz.edu.tr/category.php?id=3