Bağlı Olduğu Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
AdSennur
SoyadDeniz
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postadeniz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttps://avesis.yildiz.edu.tr/deniz
OfisKMA-333
Ofis Saatleri08:30-17:00
Koordine Ettiği DerslerKMM4702 Polimerlerin İşlenmesi
KMM5125 Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi
KMM5126 Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları
KMM4681 Polimer Uretimi ve Teknolojisi
Verdiği DerslerKMM4702 Polimerlerin İşlenmesi
KMM4000 Bitirme Çalışması
KMM4602 Kimya Mühendisliği Lab 3
KMM5125 Polimer İşleme Teknikleri ve Modellemesi
KMM5124 Membran Teknolojileri
KMM5000 Yüksek Lisans Tezi
KMM6000 Doktora Tezi
KMM5127 Süperkritik Akışkan Teknolojisi
KMM5003 Uzmanlık Alan Dersi
KMM6003 Uzmanlık Alan Dersi
KMM2621 Mühendisler için Fiziksel Kimya
KMM5126 Polimer Nanokompozitler ve Uygulamaları
KMM4051 Kimya Mühendisliği Uygulamaları
KMM4681 Polimer Uretimi ve Teknolojisi