Bağlı Olduğu Akademik Birimİşletme Bölümü
AdEsin
SoyadErtemsir
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaertemsir@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
OfisH-122
Koordine Ettiği DerslerISL3730 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri
ISL4790 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Verdiği DerslerISL4681 Entelektüel Sermaye
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)
ISL2481 Temel İşletme Yönetimi
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş
ISL4790 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
ISL4030 İşletme (Bilgisayar Mühendisliği)
ISL5311 Entelektüel Sermaye Yönetimi
ISL5400 Girişim Yolculuğu 1
ISL5402 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISL5405 Girişim Yolculuğu 2
ISL5406 İnovasyon Yönetimi
ISL5506 Yenilikçi İK Yönetimi ve Dünya’da İK Trendleri
ISL5507 İnsan Kaynakları Fonksiyonları 1
Asiste Ettiği DerslerISL5136 İşletme Organizasyonu
ISL6106 Örgüt Kuramı