Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdM. Engin
SoyadDENİZ
ÜnvanProf. Dr.
E-postaedeniz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttps://avesis.yildiz.edu.tr/edeniz
Koordine Ettiği DerslerPDR1212 Fizyolojik Psikoloji
PDR1202 Gelişim Psikolojisi 1
PDR2231 Temel İstatistik
PDR2021 Özel Eğitim
PDR2242 Test Dışı Teknikler
PDR2211 Öğrenme Psikolojisi
PDR3241 Mesleki Rehberlik
PDR3242 Mesleki Rehberlik Uygulamaları
PDR3232 Grupla Psikolojik Danışma
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR4031 Öğrenme Güçlükleri
PDR2340 Cinsel Sağlık Eğitimi
PDR4132 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
PDR1211 Kültürel Antropoloji
PDR4232 Travma Sonrası Psikolojik Danışma
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
Verdiği DerslerOKL1031 Psikoloji
EGT4010 Okullarda Rehberlik
PDR1212 Fizyolojik Psikoloji
PDR1202 Gelişim Psikolojisi 1
PDR2021 Özel Eğitim
PDR1222 Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
PDR2242 Test Dışı Teknikler
PDR3241 Mesleki Rehberlik
PDR3242 Mesleki Rehberlik Uygulamaları
PDR3201 Davranış Bozuklukları 1
PDR3232 Grupla Psikolojik Danışma
PDR2360 Yaratıcı Drama
PDR4211 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1
PDR4031 Öğrenme Güçlükleri
PDR2340 Cinsel Sağlık Eğitimi
PDR4092 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
PDR4112 Kurum Deneyimi
PDR4132 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
PDR5100 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi
PDR5003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR6000 Doktora Tezi
PDR4151 Bağımlılık
PDR4252 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR4222 Çocuk Hukuku
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali
PDR2390 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme
PDR6001 Seminer
PDR5201 Psikolojik Danışma ve Rehberliğe Giriş
PDR5204 Bireyi Tanıma Teknikleri
PDR5211 Sosyal Beceriler