Bağlı Olduğu Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
AdTalat
SoyadAytan
ÜnvanDoç. Dr.
E-postataytan@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTRO1912 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2
TRO3901 Dinleme Egitimi
TRO4152 Sanat ve Edebiyat
TRO4352 Doğu ve Batı Düşüncesi
TRO4121 Sanat Tarihi
TRO4362 Sinema ve Edebiyat
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama
SBT5200 Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
TRO2902 Türkçe Öğretim Programları
Verdiği DerslerTRO1911 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1
TRO1912 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2
TRO3901 Dinleme Egitimi
TRO4152 Sanat ve Edebiyat
TRO4352 Doğu ve Batı Düşüncesi
TRO4121 Sanat Tarihi
TRO4362 Sinema ve Edebiyat
TEB5101 Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
TEB5100 Anlama Teknikleri
TEB5106 Anlatma Teknikleri
TEB5108 Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
TEB5110 İleri Osmanlıca
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama
TEB5105 Ortaöğretimde Metin Hazırlama
TEB5104 Türkçe Öğretim Programları
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler
TEB5109 Türkçenin Söz Dizimi
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi
SBT5200 Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
TRO2902 Türkçe Öğretim Programları
TRO2940 İlk Okuma Yazma Öğretimi