Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdEsra
SoyadKerimoğlu
ÜnvanArş. Gör.
E-postaesra_kerimoglu@hotmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği Dersler
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerEGT5122 Öğrenme Öğretme Kuramları
EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme
EGT5104 Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri
EGT5105 Çağdaş Eğitim Felsefesi
EGT5106 Düşünme ve Problem Çözme Süreci
EGT5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EGT5118 Eğitim Kuramları
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama
EGT6110 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT6112 Nitel Araştırma Teknikleri
EGT6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6118 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar
EGT6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları
EGT6000 Doktora Tezi
EGT6121 Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları
EGT5100 Değerler Eğitimi
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT6114 Test Geliştirme Teknikleri
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme
EGT5199 Nitel Araştırmaya Giriş
EGT5126 Akademik Yazma Becerileri