Bağlı Olduğu Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
AdSelim Hilmi
SoyadÖzkan
ÜnvanProf. Dr.
E-postashilmi@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://avesis.yildiz.edu.tr/shilmi/
Koordine Ettiği DerslerATA5114 Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar
ATA5104 Kurtuluş savaşı
ATA5100 Osmanlı Türkçesi
ATA5101 Osmanlı Türkçesine Giriş
ATA5103 Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme
ATA5111 Türk Modernleşme Tarihi
ATA5115 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I
ATA5116 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II
ATA5106 Türkiye'de Tarih Yazımı
ATA5105 Türkiye’de Kültür ve Siyaset
ATA5107 Türkiye’de Kimlik Politikaları
ATA5108 Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet
ATA5109 Sözlü Tarih
ATA6001 Seminer
ATA5113 Atatürk İlkeleri ve Devrimleri
ATA6112 Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler
ATA5117 Jön Türkler
ATA5119 Devlet Teorileri ve Kemalizm
ATA5118 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi
ATA6111 Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri
ATA5123 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi
ATA5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
ATA5124 Türkiye’de Siyasal Partiler
Verdiği DerslerATA5106 Türkiye'de Tarih Yazımı
ATA6112 Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi
ATA6111 Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri
ATA5123 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi