Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdBanu
SoyadYücel Toy
ÜnvanDoç. Dr.
E-postabyuceltoy@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerEGT5119 Eğitimde Yaratıcı Drama
EGT6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6309 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları
EGT6114 Test Geliştirme Teknikleri
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
Verdiği DerslerEGT1030 Eğitim Psikolojisi
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
EGT6115 İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6000 Doktora Tezi
EGT6309 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik