Bağlı Olduğu Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
AdMehmet Nur
SoyadTuğluk
ÜnvanDoç. Dr.
E-postamntugluk@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerOKL1031 Psikoloji
OKL2022 Çocuk Edebiyatı
OKL3011 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları
OKL3142 Etkili İletişim
OKL3052 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
OKL2061 Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
OKL2081 Çocuk Yayıncılığı
OKL4191 Çocukla İletişim
OKL5001 Seminer
OKL5XXX Okul Öncesinde STEM Eğitimi
OKL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
OKL5115 Erken Çocukluk Eğitiminde Proje Geliştirme
Verdiği DerslerOKL1031 Psikoloji
OKL3011 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları
OKL3142 Etkili İletişim
OKL3052 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
OKL2061 Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
OKL4142 Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları
OKL2081 Çocuk Yayıncılığı
OKL4191 Çocukla İletişim
OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi
OKL5100 Erken Çocukluk Döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
OKL5110 Erken Çocukluk Dönemi Çağdaş Gelişim Kuramları
OKL5001 Seminer
OKL5000 Yüksek Lisans Tezi
OKL5003 Uzmanlık Alan Dersi
OKL5XXX Okul Öncesinde STEM Eğitimi
OKL2121 Okul Öncesi Eğitim Programları
OKL1041 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
OKL2112 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
OKL3001 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
OKL3101 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
OKL3111 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
OKL3202 Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi
OKL3212 Çocuk Ruh Sağlığı
OKL3222 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı
OKL4111 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi
OKL4301 Öğretmenlik Uygulaması 1
OKL4302 Öğretmenlik Uygulaması 2
OKL2100 Aile Eğitimi ve Katılımı
OKL2110 Çocuk ve Medya
OKL2120 Çocukta Davranış Yönetimi
OKL2130 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi
OKL2150 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları
OKL2160 Erken Çocukluk Eğitiminde Dil ve Kavram Gelişimi
OKL2170 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi
OKL2180 Erken Çocuklukta Ritim Dans ve Orff Eğitimi
OKL2210 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
OKL2200 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
OKL2220 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi
OKL2230 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
OKL2240 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk
OKL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik