Bağlı Olduğu Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
AdBayram
SoyadBaş
ÜnvanDoç. Dr.
E-postabayrambas@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTRO2931 Yeni Türk Edebiyatı 1
TRO2922 Yeni Türk Edebiyatı 2
TRO3352 Uygarlık Tarihi
TRO4452 Yeni Türk Edebiyatında Nazım
TRO4482 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri
TRO4512 Çağdaş Türk Edebiyatı
TRO2901 Çocuk Edebiyatı
TRO5001 Seminer
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi
TEB5117 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eleştirisi
SBT6108 Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Alan Araştırma Yöntemleri
SBT5205 Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 1
TEB5001 Seminer
TEB5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
TRO2950 Kelime Öğretimi
Verdiği DerslerTRO2931 Yeni Türk Edebiyatı 1
TRO2922 Yeni Türk Edebiyatı 2
TRO3352 Uygarlık Tarihi
TRO4452 Yeni Türk Edebiyatında Nazım
TRO4482 Yeni Türk Edebiyatı Metinleri
TRO4512 Çağdaş Türk Edebiyatı
TRO2901 Çocuk Edebiyatı
TEB5101 Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
TEB5100 Anlama Teknikleri
TEB5106 Anlatma Teknikleri
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama
TEB5105 Ortaöğretimde Metin Hazırlama
TRO5001 Seminer
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi
TEB5117 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eleştirisi
SBT6108 Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Alan Araştırma Yöntemleri
SBT5205 Türkçenin Söz Varlığı ve Öğretimi 1
TEB5001 Seminer
TEB5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
TRO2910 Dil Edinimi
TRO2930 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
TRO2950 Kelime Öğretimi