Bağlı Olduğu Akademik BirimSanat Bölümü
AdMehmet
SoyadNUHOĞLU
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postamehmetnuhoglu77@hotmail.com
Web Sayfası
OfisDC-3011
Koordine Ettiği DerslerSAN5303 Atölye Çalışması 1
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş
SAN5304 Atölye Çalışması 2
SYP1021 Uygarlık Tarihi
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı
BSP3352 Batı Mitolojisi
BSP3301 Doğu Mitolojisi
SAN6101 Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı
SAN5204 Modern Tasarımın Temel Kavramları
SAN5001 Seminer
SAN6107 Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi
SAN6205 Türk Sanatı Tasarım Analizleri
SAN5312 Hat Sanatı İncelemeleri
SAN5001 Seminer
0817001 Uzmanlık Alan Dersi - İnteraktif Medya Yüksek Lisans
0817002 Uzmanlık Alan Dersi - Sanat ve Tasarım Doktora
SAN5317 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
SAN6116 Türk Sanatında Mekan Tasarımı
SYP3352 Türk Sanatında Motif ve Tasarım
SYP4474 Türk Tezhip Sanatı
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama
SAN6001 Seminer
GRA2170 Mitoloji ve İkonografi
SYP2171 Türk Sanatı 1
SYP2142 Türk Sanatı 2
TST5001 Seminer
TST5004 Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik
TST5100 Tasarım Atölyesi
TST5102 Türk Sanatında Tasarım İlkeleri
TST5104 Malzeme ve Teknik Özellikler
TST5103 Türk Mimarisi Restorasyon ve Rölöve
TST5106 Yazma Kitap Sanatları
TST5110 Sanat Estetiği ve Felsefesi
TST5105 Türk Mimarisinde Mekân Tasarımı
TST5107 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
TST5109 Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri
TST5000 Yüksek Lisans Tezi
TST5003 Uzmanlık Alan Dersi
Verdiği DerslerSAN5303 Atölye Çalışması 1
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş
SYP1021 Uygarlık Tarihi
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı
BSP3352 Batı Mitolojisi
BSP3301 Doğu Mitolojisi
SYP4491 Sanat Yönetiminde Uygulama
SYP4000 Bitirme Çalışması
SAN6101 Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler
SAN6100 Sanat ve Tasarım Doktora Proje
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı
BSP2322 Çağdaş Türk Sanatı
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması
SAN5204 Modern Tasarımın Temel Kavramları
SAN5001 Seminer
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi
SAN6107 Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi
SAN6205 Türk Sanatı Tasarım Analizleri
SAN5312 Hat Sanatı İncelemeleri
SAN5001 Seminer
0817001 Uzmanlık Alan Dersi - İnteraktif Medya Yüksek Lisans
0817002 Uzmanlık Alan Dersi - Sanat ve Tasarım Doktora
SAN6000 Doktora Tezi
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi
SAN5317 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
SAN6116 Türk Sanatında Mekan Tasarımı
SYP3352 Türk Sanatında Motif ve Tasarım
SYP4474 Türk Tezhip Sanatı
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama
SAN6001 Seminer
GRA2170 Mitoloji ve İkonografi
SYP2171 Türk Sanatı 1
SYP2142 Türk Sanatı 2
TST5001 Seminer
TST5004 Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik
TST5100 Tasarım Atölyesi
TST5102 Türk Sanatında Tasarım İlkeleri
TST5104 Malzeme ve Teknik Özellikler
TST5103 Türk Mimarisi Restorasyon ve Rölöve
TST5106 Yazma Kitap Sanatları
TST5110 Sanat Estetiği ve Felsefesi
TST5105 Türk Mimarisinde Mekân Tasarımı
TST5107 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
TST5109 Osmanlıca Sanat Tarihi Metinleri
TST5000 Yüksek Lisans Tezi
SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi
TST5003 Uzmanlık Alan Dersi
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi