Bağlı Olduğu Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
AdDoruk
SoyadÖzügül
ÜnvanDoç. Dr.
E-postadozugul@yahoo.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dozugul
Koordine Ettiği DerslerSBP4960 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi
SBP1031 Şehir ve Planlama 1
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri
SBP5103 Çevre Politikaları ve Yönetimi
Verdiği DerslerSBP4960 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi
SBP1031 Şehir ve Planlama 1
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri
SBP1172 Şehir ve Planlama 2
SBP5508 Kaynak Analizi 2
SBP5902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP6902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP4380 Kentsel Planlamada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi