Bağlı Olduğu Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
AdAyfer
SoyadYazgan
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaayfer63@gmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ayazgan
Koordine Ettiği DerslerSBP4470 Turizm Planlaması
SBP4400 Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm
SBP5208 Turizm Planlaması ve Yönetimi
SBP5209 Turizm Politikaları ve Dönüşüm
SBP5108 Turizm ve Bölgesel Gelişme
Verdiği DerslerSBP4470 Turizm Planlaması
SBP4400 Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm
SBP5208 Turizm Planlaması ve Yönetimi
SBP5209 Turizm Politikaları ve Dönüşüm
SBP5902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP6603 Kentleşme, Kentsel Bütünleşme ve Göç Olgusu