Bağlı Olduğu Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
AdNehir
SoyadÖzdemir Özgentürk
ÜnvanProf. Dr.
E-postanozdemir@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/nozdemir
Koordine Ettiği Dersler0282052 Ekoloji
MBG4421 Biyoinformatik
MBG4472 Proteomik ve Genomik
0284022 Evrim
MBG5107 İleri Bitki Moleküler Biyolojisi
MBG5103 Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi
MBG5106 Genom Bilgisi
MBG6105 Biyoinformatik Analizler
MBG6121 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler
MBG3122 Biyoinformatiğe Giriş
Verdiği Dersler0282052 Ekoloji
MBG4421 Biyoinformatik
MBG4472 Proteomik ve Genomik
0284022 Evrim
MBG4000 Bitirme Çalışması
MBG5107 İleri Bitki Moleküler Biyolojisi
MBG5103 Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi
UZM YL UZMANLIK ALAN Dersi (Yüksek Lisans)
MBG5119 Protein Yapısı ve Mühendisliği
MBG6105 Biyoinformatik Analizler
MBG6119 Proteomik
MBG6000 Doktora Tezi
d24 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)
MBG4001 Staj
MBG6121 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler