Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Personel

Öğretim Üyeleri

İletişim Bilgisi
Nevra Ertürk Güngör
Prof. Dr.
Ofis: MIM
Ofis Saatleri: 1
E-posta: nevraerturk@gmail.com
http://avesis.yildiz.edu.tr/nerturk/
Mehmet Fevzi UĞURYOL
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: fuguryol@yildiz.edu.tr
Rabia Özakın
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: rabia@yildiz.edu.tr
Drahşan Uğuryol
Doç. Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: drahsan@hotmail.com
Burcu KIRMIZI
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis: B Blok Zemin Kat
Ofis Saatleri:
E-posta: kirmizi@yildiz.edu.tr
http://www.kvko.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/134/Burcu-KIRMIZI
Uzay YERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: yergun@yildiz.edu.tr
Yavuz Sevinç
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: ysevinc@yildiz.edu.tr
Emine Verim Eskiköy
Öğretim Görevlisi
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: emineverimeskikoy@gmail.com
Umut Akyüz
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: uakyuz@yildiz.edu.tr
Nefise Burcu Yağan Köylü
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: nserbes@yildiz.edu.tr
Gökçe Sönmez
Öğretim Görevlisi, Dr.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: gsonmez@yildiz.edu.tr

Araştırma Görevlileri

İletişim Bilgisi
Didem ÇOLAK BÜYÜKSOY
Arş. Gör.
Ofis: B Blok Zemin Kat
Ofis Saatleri:
E-posta: dcolak@yildiz.edu.tr
http://www.kvko.yildiz.edu.tr/kisiler/2/0/132/Didem-%C3%87OLAK
Cem Akgün
Arş. Gör.
Ofis: B Blok Zemin Kat
Ofis Saatleri:
E-posta: cakgun@yildiz.edu.tr
https://avesis.yildiz.edu.tr/cakgun
Musa Ünsal
Arş. Gör.
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: munsal@yildiz.edu.tr

İdari Personel

İletişim Bilgisi
Harun KAFA
Ofis:
Ofis Saatleri:
E-posta: hkafa@yildiz.edu.tr