Siber Güvenlik ve Kriptografi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birim Siber Güvenlik ve Kriptografi Bölümü
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siber Güvenlik ve Kriptografi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Seçmeli 630037.5
  SIB5001 Seminer01007.5
  SIB5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SIB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  SIB5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SIB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  SIB5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SIB5100 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi30037.5
  SIB5110 Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği30037.5
  SIB5120 İşletim Sistemi Güvenliği30037.5
  SIB5130 Penetrasyon Testi30037.5
  SIB5140 Bilgi Sistemleri Mühendisliği30037.5
  SIB5150 Adli Bilişim30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SIB5105 Güvenli Yazılım Geliştirme30037.5
  SIB5106 Linux Sistem Yönetimi30037.5
  SIB5107 Telsiz ve Mobil Ağların Güvenliği30037.5
  SIB5160 Saldırı Algılama ve Önleme30037.5
  SIB5170 Hata Kontrol Kodları30037.5
  SIB5180 Güvenli Tümleşik Devreler ve Sistemler30037.5
  EHM5403 Biyometri30037.5
  EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
  EHM5248 Davranışsal Biyometri30037.5
  EHM5113 FPGA Temelli Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
  BLM5153 Uygulamalı Kriptografi30037.5
  BLM5154 Kriptografi Mühendisliği30037.5
  BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
  BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
  BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
  BLM5134 Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri30037.5
  BLM5123 Makineler Arası İletişim30037.5
  BLM5138 Araçlar Arası Haberleşme30037.5
  BLM5101 Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi30037.5
  BLM6109 İleri Bilgisayar Ağları30037.5
  EHM6108 Biyometrik Sistem Tasarımı30037.5
  SIB5101 Programlamaya Giriş30037.5
  SIB5102 Iot Güvenliği30037.5
  SIB5103 Ağ Güvenliği30037.5
  SIB5104 Kriptografiye Giriş30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik