Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimAkıllı Ulaşım Sistemleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Seçmeli 630037.5
  AUS5001 Seminer01007.5
  AUS5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AUS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  AUS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AUS5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  AUS5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  INS5406 Uygulamalı Mühendislik Matematiği 30037.5
  INS5511 Ulaştırma Planlaması 130037.5
  INS5501 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Planlaması30037.5
  INS5514 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulaması30037.5
  AUS5100 Raylı Sistem Araçlarında Yapısal Tasarım30037.5
  AUS5110 Raylı Taşıtlarda Ömür Hesapları30037.5
  AUS5120 Akıllı Ulaşım Sitemlerinde Haberleşme Teknolojileri30037.5
  AUS5130 Raylı Sistemlerin Temelleri30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AUS5115 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Modelleme30037.5
  INS6508 Ulaştırma İşletmesi30037.5
  INS5515 Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi30037.5
  INS5505 Raylı Sistemlerin Planlama ve İşletim Teknikleri30037.5
  INS5508 Ulaştırma Ekonomisi30037.5
  INS6401 Doğrusal Olmayan Titreşimler 30037.5
  INS6607 Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi30037.5
  INS6505 Akıllı Ulaştırma Sistemi Mimarisi30037.5
  INS6103 Zemin Dinamiği30037.5
  SBP5403 Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı 30037.5
  SBP5519 Bölgesel Ulaşım Politikaları 30037.5
  END5040 MATEMATİK İSTATİSTİK VE GÜVENİLİRLİK30037.5
  END5110 İLERİ KARAR TEORİSİ VE OYUNLAR30037.5
  END5350 YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI30037.5
  END6030 ÇOK BOYUTLU İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
  ELM5224 Güç Sistemlerinde Arıza Analizi ve Arıza Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler 30037.5
  ELM5205 Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri30037.5
  ELM5208 Enerji Sistemlerinin Planlanmasında ve İşletilmesinde Ekonomik Kriterler30037.5
  ELM5210 Güvenilirlik Analizi ve Elektrik Enerji Sistemlerine Uygulanması30037.5
  EHM5105 Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları30037.5
  EHM5413 Yapay Zeka Tabanlı Sistemler 30037.5
  EHM5210 Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları30037.5
  EHM5424 Gömülü Sistem Tasarımı30037.5
  EHM5425 Gömülü Sistem Yazılımı30037.5
  EHM5109 Programlanabilir Denetleyiciler30037.5
  EHM5238 Veri İletişim Sistemleri30037.5
  EHM5313 Optimizasyon Algoritmaları30037.5
  EHM5104 Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri30037.5
  EHM5401 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı30037.5
  EHM5232 Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları30037.5
  EHM5103 Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık30037.5
  EHM5303 Elektrik Sistemlerinde Ölçme ve Enstrümantasyon30037.5
  EHM5230 Sayısal Haberleşme Sistemleri30037.5
  EHM5112 Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı30037.5
  EHM5211 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
  EHM5111 Uygulamalı İşaret İşleme30037.5
  EHM5218 İletişim Teknolojileri30037.5
  MAK5520 TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN AKTİF KONTROLÜ30037.5
  MAK5514 MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ30037.5
  MAK6503 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL30037.5
  MAK5525 RAYLI SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ30037.5
  MAK5519 Titreşim İzolasyonu30007.5
  MAK5710 Taşıtlarda Frenleme, Aktif ve Pasif Güvenlik30037.5
  MKT5121 Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri30037.5
  MKT5106 Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı30037.5
  MKT5107 Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı30037.5
  MKT6113 Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol30037.5
  MKT6107 Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka30037.5
  MKT6110 Otonom Robotlar30037.5
  MKT5125 Taşıt Kontrol Sistemleri30037.5
  BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
  BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
  BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
  BLM5118 Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri30037.5
  BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
  HRT5217 Lazer Tarama Teknolojisi30037.5
  KOM5107 Sistem Dinamiği Modellenmesi ve Simülasyonu 30037.5
  KOM5104 Lineer Kontrol Sistemleri30037.5
  KOM5103 Kontrol Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler 30037.5
  AUS5140 Raylı Sistemlerde Test ve Sertifikasyon Yönetimi 30037.5
  AUS5150 Rayli Sistemlerde ve Elektrik Tesislerinde Koruma30037.5
  AUS5160 Raylı Sistemlerde Fonksiyonel Emniyet30037.5
  AUS5170 Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri 30037.5
  AUS5180 Raylı Sistemlerde Titreşim ve Gürültü Analizi30037.5
  AUS5190 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Sinyalizasyon30037.5
  AUS5200 Bilgisayar Destekli Haberleşme Sistemlerinin Tasarımı30037.5
  AUS5210 İletişim Teknolojileri30037.5
  AUS5220 Araçlar Arası Haberleşme30037.5
  AUS5230 Makineler Arası İletişim30037.5
  AUS5240 Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri30037.5
  AUS5250 Verilerin Görselleştirilmesi30037.5
  AUS5260 Zeki Optimizasyon Yöntemleri30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik