Aviyonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimAviyonik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Aviyonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5103 Aviyoniğin Temelleri30037.5
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5102 Havacılık Standartları Yazılım Tasarımı ve Sertifikasyon30037.5
  SEC0004 Seçmeli 330037.5
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  AVİ5001 Seminer01007.5
  AVİ5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  AVİ5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  AVİ5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5101 Aviyonik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler30037.5
  MKT6116 Mühendislik Matematiği 230037.5
  MAT5120 İleri Cebir30037.5
  MAT5121 İleri Lineer Cebir30037.5
  MAT6116 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar30037.5
  MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  AVİ5115 Gömülü Sistem Geliştirme ve Entegrasyonu30037.5
  KOMXXXX Uçuş Dinamiği ve Kontrol30037.5
  AVİ5105 Aviyonik Sistem Programlama30037.5
  AVİ5104 Aviyonik Veri İletişimi Donanım Entegrasyonu ve Test30037.5
  AVİ5107 Aviyonikte Sistem Mühendisliği30037.5
  AVİ5109 Elektro-Optik Sistemler30037.5
  AVİ5108 Hata Giderici Aviyonik Tasarım30037.5
  AVİ5110 Simülatör Sistemleri30037.5
  AVİ5111 Seyrüsefer Sistemleri 30037.5
  AVİ5112 Uçak Dinamikleri ve Kontrolü30037.5
  AVİ5114 Uçak Sistem Tanıma30037.5
  AVİ5113 Aviyonik Mühendisliğinde Özel Konular30037.5
  EHM5212 İleri Anten Teorisi30037.5
  EHM5225 Mikrodalga Radar Sistemleri30037.5
  EHM5306 Hesaplamalı Elektromagnetik 30037.5
  EHM6209 İleri Elektromanyetik Teorisi 230037.5
  EHM5213 İleri Elektromanyetik Teorisi 130037.5
  EHM5222 Lineer Mikrodalga Devreleri I30037.5
  EHM5235 Telsiz İletişim Ağları30037.5
  EHM6104 Lineer Mikrodalga Devreleri II 30037.5
  KOM6101 Adaptif Kontrol Sistemleri 30037.5
  KOM5117 Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri30037.5
  KOM5102 Dijital Kontrol Sistem Tasarımı30037.5
  BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
  KOM5105 Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları 30037.5
  KOM5106 Sistem Analiz Teknikleri30037.5
  KOM5107 Sistem Dinamiği Modellenmesi ve Simülasyonu 30037.5
  KOM5115 Fonksiyonel Emniyet30037.5
  KOM6111 Model Öngörülü Kontrol 30037.5
  KOM5118 Optimal Kontrol30037.5
  MKT5105 Dijital Kontrol Sistemleri30037.5
  MKT5106 Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı30037.5
  MKT5107 Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı30037.5
  MKT5112 Lineer Sistem Teorisi30037.5
  MKT5121 Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri30037.5
  MKT5122 Sonlu Elemanlar Analizi30037.5
  MKT5126 Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı30037.5
  MKT6123 Lineer Olmayan Sistemlerin Uygulamalı Kontrolü30037.5
  MKT6105 Filtre Tasarımı Teorisi30037.5
  MKT6112 Uygulamalı Optimal Kontrol30037.5
  MKT6113 Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol30037.5
  MKT6114 Akıllı Kontrol Sistemleri30037.5
  MKT6115 Görüntü Tanıma30037.5
  KOM5104 Lineer Kontrol Sistemleri30037.5
  MKT5134 Mekatronik Mühendisliğinde İstatistik, Olasılık ve Deneysel Yöntemler30037.5
  KOM6102 Çoklu Algılayıcılı Sistemlerde Örüntü Tanıma30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik