Endüstri Mühendisliği ABD Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği ABD Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Zorunlu 230037.5
  END5001 Seminer01007.5
  END5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  END5000 Yüksek Lisans Tezi010020
  END5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  END5640 MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ30037.5
  END5901 Mühendislikte Tahmin Teknikleri30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  END5721 İşletmelerde Risk Yönetimi30037.5
  END5720 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ30037.5
  END5730 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL30037.5
  END5740 FİNANSAL YÖNETİM30037.5
  END5750 SİSTEM TASARIMI VE ANALİZİ30037.5
  END5760 İNOVASYON VE AR-GE YÖNETİMİ30037.5
  END5770 ENVANTER KONTROLÜ VE PLANLAMASI30037.5
  END5780 MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI30037.5
  END5790 YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TASARLANMASI VE MODELLENMESİ30037.5
  END5800 İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ30037.5
  END5810 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNDE SAYISAL TEKNİKLER30037.5
  END5820 İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ30037.5
  END5830 BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME30037.5
  END5840 ÇOK AMAÇLI KARAR VERME30037.5
  END5850 PROJE YÖNETİM SİSTEMLERİ30037.5
  END5860 ÜRETİM VE İŞLEM YÖNETİMİ30037.5
  END5133 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ30037.5
  END5890 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM30037.5
  END5620 MATEMATİKSEL MODELLEME VE ANALİZ30037.5
  END5630 BULANIK MANTIK30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

  Amaçlar

  TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik