Havacılık Elektroniği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHavacılık Elektroniği Bölümü
Program DirektörüUfuk Sakarya
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Havacılık Elektroniği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar
Program Tanımı
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgiyi havacılık elektroniği ile ilişkili problemlerin tanımlanmasında, analizinde, tasarımında, gerçekleştiriminde ve doğrulamasında uygulayabilme.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayabilme, analiz edebilme, tasarlayabilme ve bu problemleri havacılık elektroniğine uygun yöntem ve araçlarla çözebilme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya havacılık elektroniğine özgü araştırma konularının incelenmesi için; deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 4. Havacılık elektroniği ile ilgili karmaşık bir donanım, yazılım, sistem, ürün veya süreci; kalite, test, sertifikasyon, çevrenin korunumu ve gerçekleştirim maliyeti kısıtlarına uygun olarak tasarlayabilme becerisi.
 5. Havacılık elektroniği alanında bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme becerisi.
 6. Havacılık elektroniği alanında disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takım çalışması yapabilme becerisi.
 7. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma; havacılık elektroniği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
 8. Öğretim dilinde, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama; etkin sunum yapabilme; açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisine sahip olma.
 9. Havacılık elektroniği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın havacılık elektroniği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olma; havacılık elektroniği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkında olabilme.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olup kendini sürekli yenileyebilme Ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma.
 11. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatında kullanılabilecek temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
AVE1011 Introduction to Aviation Systems30034
AVE1211 Chemistry and Material Science30245
FIZ1001 Fizik 130246
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
AVE1022 aa Fundamentals of Electrical Circuits30245
AVE1112 Computer Aided Design12023
AVE1322 Introduction to Algorithm Design and Programming22034
FIZ1002 Fizik 230246
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE2011 Flight Science 140046
AVE2121 Circuit and Systems Analysis40046
AVE2141 Probability Theory30035
AVE2151 Logic Circuits and Applications30246
AVE2881 Occupational Health and Safety 120022
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE2002 Occupational Internship 100003
AVE2022 Flight Science 240046
AVE2061 Computer Aided Electromagnetic Field Theory40046
AVE2122 Electronic Circuits and Applications 130246
AVE2152 Signals and Systems30035
AVE2882 Occupational Health and Safety 220022
SEC0001 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3061 Electric Machinery and Applications30246
AVE3101 Automatic Control Systems30035
AVE3111 Electronic Circuits and Applications 230246
AVE3121 Introduction to Aviation and Space Standards30035
AVE3141 Microprocessor Systems30035
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3002 Occupational Internship 200003
AVE3012 Introduction to System Engineering in Aviation Electronics30035
AVE3812 Quality, Test and Certification30035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-230035
SEC0005 Seçmeli 2-230033
SEC0006 Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4011 Design Project24047
SEC0007 Mesleki Seçmeli 2-130035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-230035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 3-104025
SEC0010 Mesleki Seçmeli 3-204025
SEC0011 Seçmeli 4-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4000 Graduation Thesis0100510
SEC0012 Mesleki Seçmeli 4-130035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 4-230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 5-104025
SEC0015 Mesleki Seçmeli 5-204025
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4991 Multidisciplinary Design Project02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE3843 Optimizasyon Teknikleri30035
AVE3132 Computer Aided Design in Aviation Electronics30035
AVE3302 Communication Networks in Aviation Systems30035
AVE3702 Wiring Systems in Aviation30035
AVE3842 Numerical Methods30035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4961 Mikrodalga ve Uygulamalarına Giriş30035
AVE4001 Space Weather and Effects30035
AVE4021 Reliability in Aviation30035
AVE4031 Aircraft and Electronic Equipments30035
AVE4051 Modern Control Engineering30035
AVE4511 Software Development in Aviation30035
AVE4791 Modelling and Simulation of Dynamic Systems30035
AVE4951 Introduction to Artificial Intelligence30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4813 Bilgisayar Destekli Mikrodalga Devre Uygulamaları04025
AVE4815 Havacılıkta Kontrol Uygulaması 104025
AVE4817 Elektronik Devre Tasarımı ve Uygulamaları 104025
AVE4701 Aircraft Maintenance Application 104025
AVE4711 Electronic Equipment Maintenance Application 104025
AVE4811 Design Development Application 104025
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4012 Sensing Technologies in Aviation30035
AVE4032 Uav and Electronic Equipments30035
AVE4042 Digital Control Systems30035
AVE4052 Flight Stability and Control30035
AVE4512 Embedded Software Development in Aviation30035
AVE4842 Satellite and Electronic Equipments30035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
AVE4814 Akıllı Sistemler ile Mikrodalga Tasarımı04025
AVE4816 Havacılıkta Kontrol Uygulaması 204025
AVE4818 Elektronik Devre Tasarımı ve Uygulamaları 204025
AVE4702 Aircraft Maintenance Application 204025
AVE4712 Electronic Equipment Maintenance Application 204025
AVE4812 Design Development Application 204025

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1---------1-
AVE1011Introduction to Aviation Systems11111111111
AVE1211Chemistry and Material Science11111111111
MAT1071Matematik 11----------
MAT1320Lineer Cebir11---------
TDB1031Türkçe 1-------1-1-
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------1-
AVE1022Fundamentals of Electrical Circuits11111111111
AVE1112Computer Aided Design11111111111
AVE1322Introduction to Algorithm Design and Programming11111111111
MAT1072Matematik 21----------
TDB1032Türkçe 2-------1-1-
MAT2411Diferansiyel Denklemler11---1-----
GRA4120Deneysel Tipografi---------1-
IKT3562Türk İdare Tarihi---------1-
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar----1111--1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11