Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Program DirektörüSenem Öner Bulut
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan 48 Zorunlu Ders, 17 Seçmeli Ders (Mesleki Seçmeli kategorisinden 7 Ders, Seçmeli Ders kategorisinden 6 ders ve Sosyal Seçmeli Kategorisinden 4 ders) olmak üzere toplam 65 dersten (toplam 142 kredi/240 AKTS) başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı1992 yılında kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Programı, dört yılın sonunda sözlü çeviri, yazınsal çeviri ve teknik çeviri alanlarında çalışabilecek çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüme kabul edilen öğrencilerde iyi derecede Fransızca bilgisi aranmaktadır. Ayrıca, dört yıllık eğitimi boyunca, Fransızcanın yanı sıra, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca gibi iki dil öğrenme olanağı sunulmaktadır. Bölümümüzün vizyonu; çeviribilim alanında çağdaş teknoloji üzerine yapılandırılmış kaliteli bir eğitim sunmak, öğrencilerimizi terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında yetiştirmek, dış paydaşların gereksinimlerine yanıt vermektir, bölümümüzü dünyaca tanınan bir çeviri (bilim) merkezi haline getirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Amaç 1. Mütercim-Tercümanlık mesleğini tanır ve meslekteki gelişmeleri sürekli takip eder. (PÇ5, PÇ10, PÇ11)
EA2 Amaç 2. Mütercim-Tercümanlık mesleğinin yeterliliklerine sahip olur. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ7, PÇ9)
EA3 Amaç 3. Ulusal ve uluslararası çeviri piyasasında çalışır. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ11, PÇ12)
EA4 Amaç 4. Çeviri mesleğinin güncel sorun ve çözümlerini takip eder. (PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ10, PÇ11, PÇ12)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan 48 Zorunlu Ders, 17 Seçmeli Ders (Mesleki Seçmeli kategorisinden 7 Ders, Seçmeli Ders kategorisinden 6 ders ve Sosyal Seçmeli Kategorisinden 4 ders) olmak üzere toplam 65 dersten (toplam 142 kredi/240 AKTS) başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

 1. EA1 Amaç 1 (Mütercim-Tercümanlık mesleğini tanır ve meslekteki gelişmeleri sürekli takip eder.(PÇ5, PÇ10, PÇ11)
 2. EA2 Amaç 2 (Mütercim-Tercümanlık mesleğinin yeterliliklerine sahip olur.(PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ7, PÇ9)
 3. EA3 Amaç 3 (Ulusal ve uluslararası çeviri piyasasında çalışır.(PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ11, PÇ12)
 4. EA4 Amaç 4 (Çeviri mesleğinin güncel sorun ve çözümlerini takip eder.(PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ10, PÇ11, PÇ12)

Program Çıktıları

 1. Çok dillilik becerisi (Dil seviyelerinin “European Language Portfolio Global Scale”göre belirlenmesi/Anadil:Türkçe C2, I.Dil:Fransızca B2, II. Dil:İngilizce ve/veya İtalyanca B1, III. Dil:Almanca ve/veya İspanyolca, Rusça A2, vs.),
 2. Dil kombinasyonları ve dillerarası piyasaya yönelik yazılı ve sözlü çeviri becerisi,
 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda çok dilli metinleri çözümleme ve anlama becerileri,
 4. Metinlerin çözümlenmesi, uygulama yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
 5. Çeviri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçlarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi,
 6. Disiplin içi ve alanlararası proje tabanlı çalışma yapabilme becerisi,
 7. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve çeviride eleştiri ve yaratıcılık becerisi,
 8. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,
 9. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
 10. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, piyasa koşullarına yönelik uygulama becerileri, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak,
 11. Ulusal ve uluslararası çağdaş çeviri sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Kalite konularında bilgi sahibi olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
MTF1111 Çeviriye Giriş I22036
MTF1121 Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme I04025
MTF1131 Zorunlu Yabancı Dil I 40045
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120024
SEC0002 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0012 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MTF1112 Çeviriye Giriş II22035
MTF1122 Fransız Yazın Uygarlığı I20024
MTF1132 Zorunlu Yabancı Dil II40044
MTF1142 Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme II 04025
MTF1152 Terimbilim20024
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
MTF2051 Çeviri Tarihi20023
MTF2111 Dilbilimin Temel Kavramları20023
MTF2121 Fransız Yazın ve Uygarlığı II20023
MTF2131 Zorunlu Yabancı Dil III22033
MTF2141 Teknik Çeviri I20024
MTF2151 Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları I22033
SEC0006 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0005 Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2092 Sözlükbilim ve Çeviri20023
MTF2112 Çeviri Kuramları20024
MTF2122 Fransız Yazın ve Uygarlığı III20023
MTF2132 Zorunlu Yabancı Dil IV22034
MTF2142 Teknik Çeviri II20024
MTF2152 Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları II22034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-120024
SEC0007 Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3001 Mesleki Staj I00002
MTF3211 Yazınsal Çeviri I20024
MTF3311 Fransız Yazını ve Uygarlığı IV20023
MTF3321 Sözlü Çeviri I20024
MTF3331 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri I22034
MTF3341 Teknik Çeviri III20023
MTF3991 Mesleki Deneyim I20022
SEC0009 Seçmeli 3-122035
SEC0010 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3132 Göstergebilim ve Çeviri 20022
MTF3212 Yazınsal Çeviri II20022
MTF3312 Fransız Yazını ve Uygarlığı V20022
MTF3322 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri II22034
MTF3323 Sözlü Çeviri II20024
MTF3324 Teknik Çeviri IV20024
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-120024
SEC0011 Seçmeli 4-122035
SEC0012 Sosyal Seçmeli 1-430033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4001 Mesleki Staj II 00003
MTF4201 Sözlü Çeviri III20024
MTF4211 Toplumbilim ve Çeviri 20023
MTF4451 Teknik Çeviri V20022
MTF4461 Yazılı Çeviri Eleştirisi 20023
MTF4471 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri III22034
MTF4991 Mesleki Deneyim II20022
SEC0015 Mesleki Seçmeli 6-120024
SEC0014 Seçmeli 5-122035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4462 Teknik Çeviri VI20024
MTF4472 Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri IV22035
MTF9000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0017 Mesleki Seçmeli 7-120024
SEC0016 Seçmeli 6-122035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1381 Sözlü Söylem Çözümlemesine Giriş20024
MTF1391 Söylem ve Çeviri20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF1382 Sözlü Söylem Çözümlemesi ve İfade20024
MTF1392 Kültürlerarası Diyalogu Geliştirme Uygulamaları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ING2110 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi20024
MTF2402 Görsel-İşitsel Çeviriye Giriş20024
MTF2381 Sözlü Çeviride Not Alma Teknikleri20024
MTF2391 Teknik Metin Yazarlığı20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2362 Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Yazma Becerileri20024
MTF2392 Göstergebilime Giriş20024
MTF2382 Sözlü Çeviride Terminoloji Çalışmaları20024
MTF2372 Çeviri Odaklı Eleştirel Veri Okuryazarlığı20024
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3382 Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık20024
MTF3392 Sözlü Çeviri Türleri20024
MTF3373 Makine Çevirisi Hata Analizi ve Kalite Değerlendirmesi (Fransızca-İngilizce-Türkçe)20024
MTF3372 Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Hareketleri20024
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4351 Edebiyat Çevirisinde Göstergebilim Uygulamaları20024
MTF4371 İş Fransızcası20024
MTF4381 Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 120024
MTF4401 İnsan Çağı ve Müdahil Çeviri20024
MTF4361 Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri20024
MTF4391 Polisiye Edebiyat ve Çeviri20024
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4372 Tanzimat Dönemi Çeviri Söylemi20024
MTF4382 Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 220024
MTF4392 Bakarak Çeviri20024
MTF4393 Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme (Fransızca- İngilizce-Türkçe)20024
MTF4362 Farklı Engelli Toplulukları: Farkındalık ve Çeviri20024
Seçmeli Dersler 1
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2411 Italyanca I20024
MTF2421 Rusça I20024
MTF2431 Almanca 120024
Seçmeli Dersler 2
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF2412 Italyanca II20024
MTF2422 Rusça II20024
MTF2432 Almanca 220024
Seçmeli Dersler 3
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3411 İtalyanca III22035
MTF3431 Almanca 322035
MTF3421 Rusça III22035
Seçmeli Dersler 4
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF3412 İtalyanca IV22035
MTF3422 Rusça IV22035
MTF3432 Almanca 422035
Seçmeli Dersler 5
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4411 İtalyanca V22035
MTF4421 Rusça V22035
MTF4431 Almanca 522035
Seçmeli Dersler 6
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4412 İtalyanca VI22035
MTF4422 Rusça VI22035
MTF4432 Almanca 622035
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1019 Temel Rusça 130033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
-----1-1----
MTF1111Çeviriye Giriş I--1----1-1-1
MTF1121Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme I--1111------
MTF1131 Zorunlu Yabancı Dil I 1-1-----1---
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-------1----
TDB1031Türkçe 1-------111--
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-1------------
SEC0002Sosyal Seçmeli 1-1------------
MTF1112Çeviriye Giriş II--11--1-----
MTF1122Fransız Yazın Uygarlığı I--1-----1---
MTF1142Fransızca Yazılı Anlatımı Geliştirme II --1111------
MTF1132Zorunlu Yabancı Dil II1-1-----1---
MTF1152Terimbilim--1-11------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-------1----
TDB1032Türkçe 2-------111--
SEC0004Mesleki Seçmeli 2-1------------
MTF2051Çeviri Tarihi-------1111-
MTF2111Dilbilimin Temel Kavramları1111---1--1-
MTF2121Fransız Yazın ve Uygarlığı II--1----1-1--
MTF2131Zorunlu Yabancı Dil III1-1-----1---
MTF2141Teknik Çeviri I--1-11-----1
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı------------
MTF2151Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları I-111----1--1
SEC0006Mesleki Seçmeli 3-1------------
SEC0005Seçmeli 1-1------------
MTF2112Çeviri Kuramları-------1-11-
MTF2122Fransız Yazın ve Uygarlığı III--1----11---
MTF2132Zorunlu Yabancı Dil IV1-1-----1---
MTF2092Sözlükbilim ve Çeviri1-1-----1---
MTF2142Teknik Çeviri II-111--------
MTF2152Tr—Fr. Çeviri Çalışmaları II-111--------
SEC0007Seçmeli 2-1------------
SEC0008Mesleki Seçmeli 4-1------------
MTF3311Fransız Yazını ve Uygarlığı IV--11--11----
MTF3321Sözlü Çeviri I--11----11--
MTF3341Teknik Çeviri III1111-1-----1
MTF3001Mesleki Staj I------------
MTF3211Yazınsal Çeviri I--11--11---1
MTF3331Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri I1111----1-1-
SEC0010Sosyal Seçmeli 1-3111111111111
SEC0009Seçmeli 3-1------------
MTF3991Mesleki Deneyim I-1---1--11-1
MTF3132Göstergebilim ve Çeviri --11-1------
MTF3312Fransız Yazını ve Uygarlığı V--1----11---
MTF3322Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri II111---------
MTF3323Sözlü Çeviri II-11-----1---
MTF3324Teknik Çeviri IV11--1-------
MTF3212Yazınsal Çeviri II--1----11---
SEC0012Sosyal Seçmeli 1-4------------
SEC0013Mesleki Seçmeli 5-1------------
SEC0011Seçmeli 4-1------------
MTF4201Sözlü Çeviri III-11--1-111--
MTF4451Teknik Çeviri V-11-1------1
MTF4211Toplumbilim ve Çeviri -----1---11-
MTF4461Yazılı Çeviri Eleştirisi --11--11-11-
MTF4001Mesleki Staj II ------------
MTF4471Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri III1111-11-111-
SEC0015Mesleki Seçmeli 6-1------------
SEC0014Seçmeli 5-1------------
MTF4991Mesleki Deneyim II-1---1--1--1
MTF9000Bitirme Çalışması111111111111
MTF4462Teknik Çeviri VI-1--1------1
MTF4472Zorunlu Yabancı Dilde Çeviri IV11-1--------
SEC0017Mesleki Seçmeli 7-1------------
SEC0016Seçmeli 6-1111111111111
MTF1381Sözlü Söylem Çözümlemesine Giriş111---------
MTF1391Söylem ve Çeviri--11--------
MTF1382Sözlü Söylem Çözümlemesi ve İfade-11-----1---
MTF1392Kültürlerarası Diyalogu Geliştirme Uygulamaları---11--1----
MTF2381Sözlü Çeviride Not Alma Teknikleri--11--11----
MTF2391Teknik Metin Yazarlığı--1---1-1-1-
ING2110İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi-----1-1----
MTF2402Görsel-İşitsel Çeviriye Giriş-1-111-1----
MTF2382Sözlü Çeviride Terminoloji Çalışmaları-11--1------
MTF2392Göstergebilime Giriş--11------1-
MTF2372Çeviri Odaklı Eleştirel Veri Okuryazarlığı----11-1-11-
MTF2362Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Yazma Becerileri1-11--------
MTF3382Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık-------1-11-
MTF3392Sözlü Çeviri Türleri11----111---
MTF3372Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Hareketleri----11----1-
MTF3373Makine Çevirisi Hata Analizi ve Kalite Değerlendirmesi (Fransızca-İngilizce-Türkçe)--11------11
MTF4371İş Fransızcası1---11------
MTF4381Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 1111111111111
MTF4361Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri-11----1-11-
MTF4391Polisiye Edebiyat ve Çeviri--11--1-----
MTF4351Edebiyat Çevirisinde Göstergebilim Uygulamaları--11----1---
MTF4401İnsan Çağı ve Müdahil Çeviri--11---1111-
MTF4372Tanzimat Dönemi Çeviri Söylemi-------1-11-
MTF4382Sözlü Çeviri Alıştırma ve Uygulamaları 2-1--1--1-1--
MTF4392Bakarak Çeviri-1-----1--1-
MTF4362Farklı Engelli Toplulukları: Farkındalık ve Çeviri-11----1--1-
MTF4393Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme (Fransızca- İngilizce-Türkçe)-1111------1
MTF2411Italyanca I1-1----111--
MTF2421Rusça I111111111111
MTF2431 Almanca 11-1-----1---
MTF2412Italyanca II1-1-----1---
MTF2422Rusça II111111111111
MTF2432 Almanca 21-1-----1---
MTF3411İtalyanca III1-1----111--
MTF3421Rusça III111111111111
MTF3431 Almanca 31-1-----1---
MTF3412İtalyanca IV11------1---
MTF3422Rusça IV111111111111
MTF3432 Almanca 41-1----11---
MTF4411İtalyanca V11-----111--
MTF4421Rusça V------------
MTF4431Almanca 51-1----11---
MTF4412İtalyanca VI1-1-----1---
MTF4422Rusça VI------------
MTF4432 Almanca 61-1-----1---
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) -----1-1----
ITB3010Sosyoloji-----1-1----
ITB3150Tarih ve Sinema-----1-1----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -----1-1----
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-----1-1----
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik-----1-1----
ITB3330Çevre ve Ekoloji -----1-1----
ITB3550İnsan Hakları -----1-1----
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -----1-1----
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın-----1-1----
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-----1-1----
ITB3020Felsefeye Giriş-----1-1----
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler-----1-1----
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-----1-1----
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı-----1-1----
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları-----1-1----
ITB3560Siyaset Felsefesi-----1-1----
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler-----1-1----
ITB3570Eğitim Felsefesi-----1-1----
ITB2030Bilim Felsefesi-----1-1----
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci -----1-1----
ITB2020Bilim Tarihi-----1-1----
ITB3250Psikolojiye Giriş-----1-1----
ITB3360Sanat Tarihi-----1-1----
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-----1-1----
PDR2021Özel Eğitim -----1-1----
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler-----1-1----
TRO2281Türk Dili Tarihi-----1-1----
EGT1022Sosyal Antropoloji-----1-1----
EGT4041Eğitim Yönetimi-----1-1----
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi-----1-1----
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi -----1-1----
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık -----1-1----
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi -----1-1----
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi -----1-1----
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi -----1-1----
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi -----1-1----
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi -----1-1----
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi -----1-1----
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi -----1-1----
MEM4501Seramikler-----1-1----
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler-----1-1----
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı-----1-1----
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği-----1-1----
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri-----1-1----
ISL2560Halkla İlişkiler-----1-1----
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma -----1-1----
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-----1-1----
ISL2901Doğrudan Pazarlama-----1-1----
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri -----1-1----
SBP2031Şehir Ekonomisi-----1-1----
ILT1611Fotoğraf Teknikleri -----1-1----
ISL2170Muhasebe Organizasyonu-----1-1----
ITB3610Yazarlık Teknikleri-----1-1----
ITB3320İktisadi Suçlar -----1-1----
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler -----1-1----
ITB3390Uygarlık Tarihi-----1-1----
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı-----1-1----
ILT1621Grafik Tasarım Araçları -----1-1----
SBP2082Şehir Sosyolojisi-----1-1----
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2-----1-1----
SYP3241Halkla İlişkiler -----1-1----
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş -----1-1----
MIM2421Mimarlık Tarihi-----1-1----
MIM2411Arkeoloji-----1-1----
MIM1412Uygarlık tarihi-----1-1----
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi-----1-1----
MDB1052İngilizce 2-----1-1----
INS2462Trafik Güvenliği-----1-1----
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş-----1-1----
MDB4021Almanca Dil Becerileri-----1-1----
MDB4031İleri Almanca -----1-1----
MDB4041Almanca Okuma Konuşma -----1-1----
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri-----1-1----
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1-----1-1----
FEL2270Batı Felsefesi 1-----1-1----
FEL2280Batı Felsefesi 2-----1-1----
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1-----1-1----
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2-----1-1----
FEL3330Felsefe Okumaları 1-----1-1----
FEL3340Felsefe Okumaları 2-----1-1----
FEL3350Antikçağ Felsefesi-----1-1----
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri-----1-1----
ITB4930Mimarlık Tarihi-----1-1----
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri-----1-1----
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet-----1-1----
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon-----1-1----
TDB4041Türk Öykü ve Romanı-----1-1----
GRA4120Deneysel Tipografi-----1-1----
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş-----1-1----
TDB4051Akademik Türkçe-----1-1----
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri-----1-1----
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş-----1-1----
DNS1240Yoga ve Anatomi-----1-1----
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik-----1-1----
TDB4061Yeditepe İstanbul-----1-1----
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş-----1-1----
FEL4251Bilim Felsefesi-----1-1----
MDB1013Temel Japonca 1-----1-1----
MDB1015 Temel Arapça 1-----1-1----
MDB1201Temel Romence 1-----1-1----
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş-----1-1----
MDB2003Toplum Önünde Konuşma-----1-1----
MDB1007Temel İtalyanca 1-----1-1----
BED1014Yoga Temel Eğitimi-----1-1----
MDB1001Temel Fransızca 1-----1-1----
MDB1004Temel İspanyolca 2-----1-1----
MDB1009Temel Yunanca 1-----1-1----
MDB1016Temel Arapça 2-----1-1----
MDB1019Temel Rusça 1-----1-1----
BED1013Pilates Temel Eğitimi-----1-1----
EUT2022NFT'ye Giriş-----1-1----
MDB1003Temel İspanyolca 1-----1-1----
MDB1005Temel Macarca 1-----1-1----
MDB1011 Temel Çince 1-----1-1----
MDB1017Temel Farsça 1-----1-1----
MDB1101Temel Bulgarca 1-----1-1----
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)-----1-1----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12