İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Program DirektörüFehmi Güçlü
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıÜlkemizde iklimlendirme ve soğutma alanında yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTeorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz; evler, işyeri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerini kurar, işletir ve bakımlarını yaparlar.İklimlendirme-soğutma temel ilke ve kavramlarını bilir.İklimlendirme-soğutma cihazlarının tasarımlarını yapabilir.Ev ve ticari tip soğutma cihazlarının özelliklerini bilir.Arıza teşhisi ve bakım-onarım işlerini yapabilir.Buzdolabı, klima, soğuk oda ve ticari soğutma sistemlerinin projelendirmesini ve imalatını yapabilir.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İklimlendirme ve soğutma mesleği ile ilgili temel kavram, ilke ve esasları açıklanabilmesi.
 2. Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olunması.
 3. Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurulabilmesi ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilinmesi.
 4. Atatürk ilke ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olunması ve özümsenmesi.
 5. Temel mesleki çizimlerin yapılması ve bu çalışmalarda bilgisayar destekli program paketlerinin kullanılabilmesi.
 6. İklimlendirme ve soğutma alanında uygulanan sistemlerin tanınması ve uygulama alanına uygun tasarlanabilmesi.
 7. İklimlendirme ve soğutma alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme, iş kazaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olma, boru işçiliğini ve kaynakla parça birleştirmenin uygulanabilmesi.
 8. Mevcut ve yeni yapılacak sistemlerin verimli çalışmalarını sağlayabilmek için gerekli görülen test, ölçüm, bakım, hata teşhisi, tamir ve koruyucu bakım bilgi ve becerisine sahip olunması.
 9. Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmek ve otomasyon olanaklarının kullanılabilmesi
 10. Yabancı dil ve teknik dile sahip olarak yetişmelerini sağlamak.
 11. Teknolojik yenilikleri ders esnasında öğrenerek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak
 12. Geleceğe hazır,eğitimli ve donanımlı bir eleman olarak mezun olmalarını sağlamak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
IKL1511 İklimlendirme-Soğutma Kavramları30035
IKL1521 İklimlendirme Soğutma Elektriği22035
IKL1501 Atölye İşlemleri22036
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
26 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
IKL1602 Meslek Resmi30033
IKL1612 İklimlendirme Esasları20025
MS 001 Mesleki Seçmeli I30034
MS 002 Mesleki Seçmeli II30034
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
IKL1001 Mesleki Staj 100003
26 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL2011 Bilgisayar Destekli Tasarım I22034
IKL2021 Elektrik Kumanda Devreleri22034
IKL2721 İklimlendirme Sistemleri22035
IKL2731 Isıtma Sistemleri40045
IKL2051 Mesleki Uygulama I22034
MS 003 Mesleki Seçmeli III30034
MS 004 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL2802 Bilgisayar Destekli Tasarım II22056
IKL2812 Soğutma Sistem Tasarımı40045
IKL2822 Koruyucu Bakım ve Arıza Teşhisi30035
IKL2832 Mesleki Uygulama II22033
MS 005 Mesleki Seçmeli V30034
MS 006 Mesleki Seçmeli VI30034
IKL2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
112 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS1061 İLETİŞİM20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1603 Fotografi20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
HAR1162 İlk yardım20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL2071 Otomatik Kontrol30034
IKL1642 Yönlendirilmiş Çalışma 30034
IKL1632 Havalandırma Sistemleri30034
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL2091 Ticari Soğutma Sistemleri30034
IKL2761 Soğutma Servis İşlemleri30034
IKL2751 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri30034
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKL2852 Alternatif Enerji Kaynakları30034
IKL2842 Sistem Analizi ve Tasarımı30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
IKL9010Meslek Etiği--11-------1
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi-1-------111
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi--------1-11
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri----1-----11
SER1602Çevre Koruma-----------1
BSM1762Güzel Sanatlar----------11
HAR1162İlk yardım-----------1
ISS1061İLETİŞİM----------11
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri---1----1-11
SER1603Fotografi----------11
SER1604İşletme Yönetimi----------11
BAN1211Genel İşletme ---11-1---11
MHS1701Girişimcilik-----1--1-11
TDB1031Türkçe I--1--------1
IKL1521İklimlendirme Soğutma Elektriği-1---1---111
IKL1501Atölye İşlemleri1-----11---1
IKL1511İklimlendirme-Soğutma Kavramları-----111----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---1--------
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları-1-1-11-1--1
TDB1032Türkçe II--1---------
IKL1612İklimlendirme Esasları11---1----11
ELEC 002Sosyal Seçmeli II------------
IKL1001Mesleki Staj 11---11111-11
IKL1602Meslek Resmi1---1-1-----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---1--------
IKL2011Bilgisayar Destekli Tasarım I1---1----111
IKL2021Elektrik Kumanda Devreleri11---1--11-1
IKL2721İklimlendirme Sistemleri1----1--1-11
IKL2731Isıtma Sistemleri1----1-----1
IKL2051Mesleki Uygulama I1----1--1-11
IKL2802Bilgisayar Destekli Tasarım II1---1----111
IKL2812Soğutma Sistem Tasarımı-1---1--1-1-
IKL2822Koruyucu Bakım ve Arıza Teşhisi-------1--1-
IKL2832Mesleki Uygulama II1----1-11-11
IKL2001Mesleki Staj II1---1-111-11
IKL2071Otomatik Kontrol1----1--1-11
IKL1642Yönlendirilmiş Çalışma --1---1---11
IKL1632Havalandırma Sistemleri--11--1--1-1
IKL2091Ticari Soğutma Sistemleri111--------1
IKL2761Soğutma Servis İşlemleri1--1--11-1-1
IKL2751Teknolojinin Bilimsel İlkeleri---1--1-1---
IKL2852Alternatif Enerji Kaynakları-11-1--1---1
IKL2842Sistem Analizi ve Tasarımı1----1--1---

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXX