Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Mekan TasarımıSBP541037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Erkan
Dersi Veren(ler)Nilgün Erkan, Esin Özlem Aktuğlu Aktan, Cenk Hamamcioğlu, Ali Kılıç, Deniz ERDEM OKUMUŞ
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı‘Kentsel Mekân Tasarımı’ farklı mesleki kökenlerden öğrenciler gözetilerek hazırlanmış bir ders olup bu ders ile amaçlanan; fiziksel çevrenin düzenlenmesinde rolü olan meslek mensuplarına kentsel tasarım öğretisini vermek, mekânsal tasarım sorunlarını çözümleyecek bilimsel kuramsal altyapıyı kurmak ve güncek yaklaşımları sunmaktır.
Dersin İçeriğiMekânsal tasarım ile ilgili ‘kavramsal yaklaşım’, karşılaştırmalı ‘kuramsal açıklamalar’, tipoloji, karakter, ölçek, biçim, içerik, anlam yönleriyle ‘mekân’, kent kimliği, kentsel imaj, görsel analiz, tasarım ilkeleri, ögeler, üçüncü boyut, çevresel veriler, tasarım süreci yönleriyle ‘kentsel tasarım’ bölümlerinden oluşmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bakan, Kayhan (1999) Urban Design is a Policy. Ankara: METU Fac.of Architecture.
 • Broadbent, Geoffrey (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design. New York: van Nostrand Reinhold.
 • Cullen, Gordon (1986) The Concise Townscape, 11thed.(1961). London: The Arch.al Press.
 • Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). New York: van Nostrand Reinhold.
 • Gibberd, Frederick (1960) Town Design, 3 rd ed. New York: Frederick A. Praeger.
 • Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, London: Academy Press.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Lozano, Eduardo E. (1990) Community Design and the Culture of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 thed.(1960). Cambridge, Massachusetts.: The MIT Press
 • Moughtin, Cliff (1995) Urban Design, Street and Square, 2 nded.(1992). Oxford, London: Butterworth Architecture.
 • Rasmussen, Steen E. (1994) Yaşanan Mimari, Ö. Erduran, çev., İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Reekie, Fraser (1976) Design in the Built Environment,2nded.(1972). London: Edward Arnold.
 • Rossi, Aldo (1988) The Architecture of the City, 4thed.(1982). Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Schulz, Christian Norberg, Architecture: Meaning and Place, New York. Fleata/Rizzoli.
 • Spreiregen, P Paul D. (1965) Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Tekeli, İlhan (1994) Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler, Kent Planlama Politika, Sanat, c.2, İ. Tekeli, der., Ankara: ODTÜ Mimarlık Fak., ss. 591-610.
 • Trancik, Roger (1986) Finding Lost Space – Theories of Urban Design. NY: van Nostrand Reinhold.
 • Webb, Michael (1990) The City Square, London: Thames and Hudson.
 • Urban Design International, periodical, Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes U.
 • Urban Morphology, periodical.
 • Oke, T. R., Mills, G., Christen, A., & Voogt, J. A. (2017). Urban climates. Cambridge University Press.
 • Stewart, I. D., & Oke, T. R. (2012). Local climate zones for urban temperature studies. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900.
 • Erdem Okumus, D., & Terzi, F. (2021). Evaluating the role of urban fabric on surface urban heat island: The case of Istanbul. Sustainable Cities and Society, 73. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103128
 • Erdem Okumuş, D., & Terzi, F. (2022). Reconsidering Urban Densification for Microclimatic Improvement: Planning and Design Strategies for Istanbul. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10(2), 660–687. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2022.220EE
 • Erdem Okumuş, D.,
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yaratıcı düşünmeyi geliştirme
 2. Kavramsallaştırma ve soyut düşünme becerisi
 3. Güncel gelişmeleri takip etme becerisi geliştirme
 4. Mesleki etiğin nasıl destekleneceğine ilişkin kapasite ve bilgi geliştirme
 5. Nasıl esnek olunacağına dair kapasitelerini geliştirme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, amacı ve kapsamı, planlama ve tasarım etkileşimi
2Kentsel mekanın algılanması; kent kimliği kavramıkent kimliği ve kentsel imaj konularında okuma
3Kentsel imaj; kentsel imaj analiz teknikleri
4Mekân kavramı; mimari mekân, kentsel mekân, Mekân tipolojileri; mekânın tipi / mekânın karakteri, Mekân ve Biçim; modüler sistem, kentsel tasarımda ölçek /algılama / ölçek kademelenmesi / mekânsal biçim / zaman
5Kentsel Mekân; biçim, içerik, anlam Kent Biçimi (macroform), biçimi etkileyen özellikler Kentsel Mekânın tipolojik ve morfolojik elemanları Sokak, meydan; kentsel mekânı oluşturan biçimlerı
6Kamusal mekan kavramı
7Kamusal mekan olarak kıyıların tasarımında yeni paradigmalarseminer konusu seçim hazırlıkları
8Ara Sınav 1
9Kentsel tasarımda iklimsel faktörler
10İklime Duyarlı Tasarım Stratejileri
11Kentsel tasarım stratejileri: engelsiz ulaşım
12Stratejik kentsel tasarım: yavaş kent; sürdürülebilir tasarım; sağlıklı kentSeminer sunum hazırlıkları
13Seminer sunum
14Seminer sunum, mazeret sınavıFinal sınavı hazırlıkları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması810
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok