Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlık Tarihine GirişKVK203123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Dersin KoordinatörüUmut Akyüz
Dersi Veren(ler)Umut Akyüz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültür varlıklarının korunması, onarımı ve belgelenmesinde mimarlık tarihiyle ilgili birikimin oluşturulması.
Dersin İçeriğiTarım-öncesinden Antikite’nin bitişine kadar Dünya mimarlığı; İlk Hıristiyan Dönemi'nden Endüstri Devrimi’ne kadar Avrupa Mimarlığı; 18. yüzyılın sonundan günümüze Dünya Mimarlığı. İslam Mimarlığı (Emeviler, Abbasiler); Anadolu’ya yerleşim öncesi Türk Mimarlığı (Büyük Selçuklu ve Gazneliler); Anadolu Selçukluları, Beylikler Dönemi Mimarisi, Erken Dönem Osmanlı Mimarisi; Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi, Lale Devri ve Osmanlı Baroğu; Osmanlı’da Neoklasik Mimarlık ve Seçmeci Üsluplar; Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Mimarlığın Öyküsü, M. Roth Leland, Kabalcı Yayınevi:160, Başvuru Dizisi:6, İstanbul, 2000.
 • Modern Architecture: A Critical History, Kenneth Frampton, Thames
 • Türk Sanatı Tarihi, Celal Esad Arseven, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • A History of Ottoman Architecture, G. Goodwin, Thames and Hudson, Londra, 1971
 • Mimarlık Tarihi I, Behçet Ünsal, İYTO Yayınları, Sayı 53, İstanbul, 1967.
 • Byzantine Art and Architecture an Introduction, L. Rodley, Cambridge Press,New York, 1996.
 • Baroque Architecture, Norberg-Schulz, C., Electa, Milan, 1986.
 • A History of Modern Architecture, Leonardo Benevolo, London, 1971.
 • Türk Sanatı, O. Aslanapa, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Türk İslam Sanatı Üzerine Denemeler, D. Kuban, İstanbul.
 • Islamic Art and Architecture, R. Hillenbrand, Thames and Hudson, London, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mimarlık tarihinin temel kavramlarını bilir.
 2. Farklı uygarlıklara ait üsluplar arasındaki benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilir.
 3. Geleneksel yapıların plan şemalarına, yapım tekniklerine, malzemelerine ve bezeme özelliklerine bakarak dönem üslubu hakkında yorum yapabilir.
 4. Farklı mimarilerin dünya uygarlığına katkılarını kavrar.
 5. Eleştirel bir bakış açısı ve düşünme becerisi geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-8-----
PÇ-944444
PÇ-1044544
PÇ-1155555
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, başarı koşullarının açıklanması, dersin tanımı, amaç ve kapsam.NA
2Mimarlık nedir? İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri, yerleşik düzene geçen uygarlıkların mimarlık alandaki gelişimi ve mimarlık tarihinin dönemsel gelişiminin ele alınması, Mezopotamya Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
3Mısır Mimarisi. Anadolu'da tarih öncesi çağlar, ilk yerleşmelerde yapılanma eylemlerinin gelişim süreci, Hatti, Hitit, Frig, Urartu Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
4Girit-Miken-Yunan Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
5Etrüsk ve Roma Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
6İlk Hıristiyan Dönemi Mimarlığı, Bizans Mimarlığı, Bizans'tan Rönesans’a kadar Avrupa Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
7Rönesans’tan Endüstri Devrimi ve Aydınlanma Dönemi’ne kadar Avrupa Mimarlığı, 18. yüzyılın sonundan günümüze Dünya Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Erken Dönem İslam Mimarlığı, İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerde mimarlık; Karahanlı, Gazneli Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
10Büyük Selçuklu Mimarlığı ve Anadolu Selçuklu Mimarlığı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
11Beylikler Dönemi Mimarlığı ve Erken Dönem Osmanlı Mimarlığıİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
12Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı. Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
13Lale Devri ve Osmanlı Baroğu; Osmanlı’da Neoklasik Mimarlık ve Seçmeci Üsluplar, Batlılaşma Dönemi Osmanlı Mimarlığı. Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
14Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı ve Çağdaş Türk Mimarlığı, Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer114
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok