Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat Tarihine GirişKVK103223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Dersin KoordinatörüUmut Akyüz
Dersi Veren(ler)Umut Akyüz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültür varlıklarının korunması, onarımı ve belgelenmesinde sanat tarihiyle ilgili birikimin oluşturulması.
Dersin İçeriğiSanatın tanımı, sanat türleri; Sanat kavramının ilk dönem uygarlıklarındaki dönemsel ve üslupsal özellikleri; Hristiyanlığın doğuşundan Rönesans’a, Rönesans’tan Endüstri Devrimi ve Aydınlanma Dönemi’ne kadar Avrupa sanatı, Avrupa’da Aydınlanma Dönemi sonrası, sanat alanındaki değişimler, yenilikler ve kuramlar, Çağdaş Dünya Sanatı. İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerde Sanat; Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Sanatı, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi; Anadolu Selçuklu Sanatı, Beylikler Dönemi Sanatı ve Osmanlı Sanatı, Batılılaşma Dönemi’nde Türk Sanatı, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı ve Çağdaş Türk Sanatı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Çev: Bedrettin Cömert, Remzi Kitapevi, 1997
 • Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • Türk Sanatı, Oktay Aslanapa, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul 1999.
 • Anadolu Uygarlıkları, Ekrem, Akurgal, Tübitak Yayınları, Ankara, 2000.
 • Eski Mısır, Baines., J.-Malek,J., Çev: Zeynep Aruoba ve Oruç Aruoba, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986.
 • Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Engin Akyürek, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.
 • Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Umberto Eco, Çev: Kemal Atakay, Can Yayınları, İstanbul.
 • Rönesans, Michelet, Çev: Kazım Berker, MEB, İstanbul, 1948.
 • Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Heinrich Wolfflin, Çev: Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
 • 18. yy Avrupa Resmi, Semra Germaner, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • 19. yy Avrupası’nda Heykel ve Resim Sanatı, Zeynep İnankur, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • Avrupa’da Aydınlanma, Ulrich Hof, Literatür Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Postmodern Durum: Postmodernizm, J.F. Lyotard, Çev: Ahmet Çiğdem, Ara Yayınları, İstanbul, 1990.
 • Türk Sanatı, C. E. Arseven, Cem Yayınevi, Karaca Matbaası, İstanbul 1973.
 • İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, B. Ögel, II. Baskı Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, 1993.
 • Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuna, C. I, Hayat Yayınları, Tifdruk Matbaacılık A.Ş., 1963.
 • Çağdaş Türk Sanatı, Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
 • Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Mustafa Cezar, C.I-II, E. Kerim Aksoy, Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yay., Mas- Aubin Impremieur, İstanbul-Paris, 1995
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat tarihinin temel kavramlarını bilir.
 2. Sanat türlerini bilir ve bunların dönemsel gelişimini değerlendirebilir.
 3. Kültür varlıklarıyla ilgili sanat tarihi birikime sahip olur ve gerektiğinde kullanır.
 4. Farklı kültürlerin dünya uygarlığına katkılarını kavrar.
 5. Eleştirel bir bakış açısı ve düşünme becerisi geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-455555
PÇ-555545
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-8-----
PÇ-944444
PÇ-1045545
PÇ-1155555
PÇ-124----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, başarı koşullarının açıklanması, dersin tanımı, amaç ve kapsam.NA
2Sanat nedir? Sanatın amacı nedir? Üslup, algılama ve temsil etme, tarih öncesi arkeolojik buluntular, soyut ve somut düşüncenin gelişimi, insan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri, yerleşik düzene geçen uygarlıkların sanatsal alandaki gelişimi ve sanat tarihinin dönemsel gelişiminin ele alınmasıİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
3Mezopotamya sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
4Mısır sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
5Girit-Miken-Yunan uygarlıkları sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
6Etrüsk ve Roma sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
7Anadolu'da tarih öncesi çağlar, ilk yerleşmelerde yapılanma eylemlerinin gelişim süreci, Hatti, Hitit, Frig, Urartu sanatlarıİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hristiyanlığın doğuşundan Rönesans’a, Rönesans’tan Endüstri Devrimi ve Aydınlanma Dönemi’ne kadar Avrupa sanatıİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
10Avrupa’da Aydınlanma Dönemi sonrası, sanat alanındaki değişimler, yenilikler ve kuramlar, Çağdaş Dünya Sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
11Erken Dönem İslam Sanatı, İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerde Sanat; Karahanlı, Gazneli Sanatı.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
12Büyük Selçuklu Sanatı ve Anadolu Selçuklu Sanatı.Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
13Beylikler Dönemi Sanatı ve Osmanlı Sanatı. Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
14Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı ve Çağdaş Türk Sanatı. Sunumlar.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer114
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok