Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kıymetli Evrak HukukuISL398234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Sema Aydın
Asistan(lar)ıSergül Balsever
Dersin AmacıKıymetli evrak hukukuna ilişkin genel ilkeler incelenerek özellikle poliçe, bono ve çek gibi senetlere ilişkin temel kurallar öğretilecektir. Bu senetlerin şekil şartlarına aykırı düzenlenmesi, ödenmemesi, karşılıksız kalması, çalınması ya da kaybı gibi konularda karşılaşılabilecek hukuki sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar örneklerle gösterilecektir.
Dersin İçeriğiKıymetli evrakın özellikleri, türleri, kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), kambiyo senetlerinin ortak ve farklı özellikleri, şekil şartları, ciro, ödeme, ödenmeme halinde sorumluluk, karşılıksız çek gibi konular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, 2020 Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku, 2021 Reha Poroy/Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, 2020 Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları Sevilay Uzunallı/Ali Haydar Yıldırım, Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku Mevzuat (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Çek Kanunu), Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler, Pratik Çalışmalar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, derste kazanılan hukuki altyapı ile problem belirleme yetisine sahip olacaklar.
  2. Öğrenciler hukuk kuralları çerçevesinde mesleki ve etik anlayışa sahip olacaklardır.
  3. Öğrenciler derste öğrendikleri hukuki terminoloji ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazanacaklardır.
  4. Öğrenciler yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olacaklardır.
  5. Öğrenciler güncel yasal düzenlemelerin bilincinde olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-122222
PÇ-255555
PÇ-31----
PÇ-411111
PÇ-533333
PÇ-655555
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-9-----
PÇ-1033333
PÇ-1144444

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kıymetli Evrakın Genel Esasları
2Kıymetli Evrakın Tanımı, Unsurları, Özellikleri ve Sınıflandırılması
3Kıymetli Evrakta Defi ve İtirazlar
4Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
5Kambiyo Senetleri (Poliçe, Bono, Çek) Ortak Özellikleri
6Kambiyo Senetlerinde Ehliyet, İmza, Temsil Yetkisi
7Poliçe, Poliçenin Şekil Şartları, Açık (Beyaz) Poliçe
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Poliçede Kabul, Poliçenin Cirosu, Poliçe Kefaleti
10Poliçenin Ödenmesi, Ödememe Halinde Sorumluluk, Başvuru Koşulları
11Bono, Bononun Şekil Şartları, Bonoya Uygulanacak Hükümler
12Ara Sınav
13Çek, Çekin Şekil Şartları
14Çekin Ödenmesi, Çekten Cayma, Ödeme Yasağı, Sahte ve Tahrif Edilmiş Çek Çekin Ödenmemesi, Başvuru Koşulları, Karşılıksız Çek
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)212
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok