Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim FelsefesiEGT102023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen, Mustafa Gündüz, Selim Hilmi Özkan, Bünyamin Bavlı, Ahmet Başal
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı, eğitim felsefesiyle ilgili kavramları tanımlamak, Felsefe ve Eğitim arasındaki ilişkiyi açıklamak, Felsefi akımların gerektirdiği eğitim sistemlerini kuramsal olarak tasarlayabilmek, Felsefe ve eğitim arasındaki ilişkinin öneminin farkında olmak.
Dersin İçeriğiFelsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Gutek, G.L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar (Çev.:Nesrin kale), (Kitabın orijinal Adı: Philosophical and Ideological Perspectives on education), Ankara: Ütopya
 • Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi, Milli EğitimBakanlığı Yayınları.
 • Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011.
 • John Locke, Eğitim Üzerine Düşünceler, Morpa Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Jean-Jack Rousseau, Emile, İşbankası Yayınları.
 • Immanuel Kant, Eğitim Üzerine, Say Yayınları, İstanbul.
 • Sönmez, V. Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı yayıncılık
 • Gülnihal Küken, Ortaçağ’da Eğitim Felsefesi, Alfa Yayınları.
 • Sabri Büyük Düvenci, Eğitim Felsefesine Giriş, Üniversite Kitabevi.
 • John Dewey,Demokrasi ve Eğitim, Başarı Yayımcılık.
 • Sabri Büyükdüvenci, Felsefece Eğitişim, A yayınları
 • Taşdelen, V., Yayla, A., Karaca, A., Felsefeden Eğitime (Necmettin Tozlu Armağanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
 • Büyükdüvenci, S., Taşdelen, V., Felsefe, Eğitim, Sanat, Hece Yayınları, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci felsefi kavramları açıklar
 2. Eğitim felsefesinin temel sorunlarını tartışır
 3. Eğitim felsefesinin bilimsel yaklaşımını eğitim konularına uygular
 4. Analitik ve kavramsal düşünceyi açıklar
 5. Eğitimin geleneksel ve güncel sorunlarına eleştirel düşünme yaklaşımları önerir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Felsefe Nedir? Felsefi tanımlar (bilgi, bilimsel bilgi, sevgi, sezgi, düşünme, yaratmak, yaratıcılık kavramlarının incelenmesi) İlgili kaynak
2Eğitim Felsefesi ve Türkiye’de eğitim felsefesi sorunuİlgili kaynak
3Felsefenin uğraş alanları (Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji)İlgili kaynak
4Felsefi Akımlarİlgili kaynak
5İdealizm ve eğitimİlgili kaynak
6Realizm ve eğitimİlgili kaynak
7Varoluşculuk ve eğitimİlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Pragmatizm ve eğitim
10Eğitim akımlarıİlgili kaynak
11Daimicilik, Esasicilikİlgili kaynak
12İlerlemecilikİlgili kaynak
13Yapılandırmacılıkİlgili kaynak
14Ödev Çalışmasıİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok