Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Non-Ferrous Metals MetallurgyMSE464123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüBurak BİROL
Dersi Veren(ler)Burak BİROL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDemir dışı metal üretimi alanında yeni teknolojileri tanıtmak,demir dışı metalleri yeni teknolojilerle üretmek, özelliğini geliştirmek. Demir dışı metallerin kullanım alanlarını, şekillendirme yöntemlerini, demir dışı metallerden beklenen özellikleri tanıtmak.
Dersin İçeriğiAluminyum üretimi: Bayer prosesi ile alumina üretimi. Aluminanın elektrolizi ile teknik alüminyum (ticari kalite alüminyum) üretimi. Bakır üretimi: Bakır cevherleri, hidro, piro ve elektrometalurjik yöntemler. Çinko üretim metalurjisi. Kurşun üretim metalurjisi Magnezyum üretim metalurjisi. Titanyum üretim metalurjisi. Altın ve Gümüş üretim metalurjisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Abel, Lois A. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Materials Park: ASM International, c1990, xv, 1328 s. ISBN 0-87170-378-5.
  • Habashi, Fathi. Handbook of extractive metallurgy, VOL. 1-4. Weinheim: Wiley-VCH, c1997, s. 1762-2426. ISBN 3-527-28792-2.
  • Shamsuddin, M. Physical Chemistry of Metallurgical Processes, John Wiley
  • Dutta, S.J.; Lodhari D.R.; Extraction of Nuclear and Non-ferrous Metals, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018, ISBN 978-981-10-5172-2
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Demir dışı metal üretiminde istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi kazanır.(12.1)
  2. Demir dışı metal üretimine yönelik problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır.(12.1)
  3. Demir dışı metal üretimi alanında çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.(1.2)
  4. Demir dışı metal üretimi konusunu, eğitimi sırasında elde ettiği kazanımlarla birleştirerek sayısal problemleri çözebilir. (6.1)

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-255--
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14--55
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Metallerin teknik kategorileri, Metallerin saflığının teknik olarak belirtilmesi, Demirdışı metallerin hammadde kaynakları, Hammadde hazırlama hakkında genel bilgiler İlgili Kaynaklar
2Bakır özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de bakır, Bakırın metalurjik ön işlemleri İlgili Kaynaklar
3Pirometalurjik bakır üretimi (Ergitme, konvertisaj, rafinasyon), Yeni pirometalurjik bakır üretim yöntemleri (Flaş ergitme, sürekli ergitme, ISASMELT) İlgili Kaynaklar
4Hidrometalurjik bakır üretimi (Bakır liçi, Bakırın solvent ekstraksiyonu, Bakırın elektro kazanımı), Bakırın geri dönüşümü İlgili Kaynaklar
5Aluminyumun özellikleri, Aluminyumun uygulamaları, Türkiye'de aluminyum, Aluminyum oksit üretimi İlgili Kaynaklar
6Alüminanın alüminyuma dönüştürülmesi (Elektrolit malzemeler, Karbon anotlar, Katot ve katot malzemeler, Hall-Heroult prosesi) İlgili Kaynaklar
7Alüminyum geri dönüşümü (Alüminyum hurda kaynakları, Alüminyum Atıkların işlenmesi) İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Çinkonun özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de Çinko, Çinkonun ekstraksiyonu, Çinkonun rafine edilmesi, Çinkonun geri dönüşümüİlgili Kaynaklar
10Kurşunun özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de Kurşun, Kurşunun ekstraksiyonu (Kurşun cevherlerinin madenciliği ve işlenmesi, Dolaylı eritme (Kurşun Yüksek Fırını), Kurşunun doğrudan eritilmesi, Kurşunun rafine edilmesi İlgili Kaynaklar
11Magnezyumun özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de magnezyum, Magnezyumun ekstraksiyonu (Elektrolitik prosesler, Isıl azaltma prosesleri), Magnezyum geri dönüşümü İlgili Kaynaklar
12Titanyumun özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de Titanyum, Titanyumun ekstraksiyonu (Kroll işlemi, Avcı işlemi), Titanyum geri dönüşümü İlgili Kaynaklar
13Altının özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de altın, Altının ekstraksiyonu (Amalgamasyon, Yoğunluk farkına göre ayırma, Flotasyon, Pirometalurji, Hidrometalurji), Altın geri dönüşümü İlgili Kaynaklar
14Gümüşün özellikleri ve uygulamaları, Türkiye'de gümüş, Gümüşün ekstraksiyonu, Gümüş geri dönüşümü İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarDers Dışı Öğrenme Faaliyeti: Öğrencinin, dönem boyunca verilen ders notlarında işlenen konularla ilgili sayısal problemleri öğrenimi boyunca elde ettiği kazanımlarla ve araştırma yaparak çözmesi istenecektir.