Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mechanical MetallurgyMSE290123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Sağın
Dersi Veren(ler)Aylin ALTINBAY BEKEM
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMalzemenin mekanik davranışlarını öğrenmek ürün tasarımında ve üretilmelerinde bunları kullanabilme ile test ve muayenesini yapıp değerlendirebilen, Bu konulardaki projelerde elde ettiği bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğine sahip metalurji ve malzeme mühendisleri yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiElektrik dirençli gerinim ölçer ve uygulamaları gevrek kaplama tekniği gerçek gerilme ve gerinim değerleri etkileyen faktörler kırılma tokluğu ve uygulamaları yorulma ve etkileyen faktörler sürünme ve etki yapan faktörler darbe tokluğu, aşınma sürtünme şekillendirmede malzeme tutumu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • - J.H.Smith:Some Experiments on Fatigue of Metals
 • - H.W.Russell and W.A.Welcker,Jr.:Damage and Overstress in the Fatigue of Farrous Materials
 • - Prof.Dipl.Ing. H.J.BARGEL, Prof.Dipl.Ing.G.SCHULZE Malzeme Bilgisi Cilt 1,Çevirenler Prof.Dr.Şefik GÜLEÇ ve Doç.Dr.Ahmet ARAN , MBEAE Matbaası-gebze 1988.
 • - E.P.POPOV, SI VERSION , Mechanics of Materials, Second Edition, 1990.
 • - Lawrence H.Van VLACK Michigan Üniversitesi,Malzeme Bilimine Giriş, Çeviren --Recep A.SAFOĞLU,İTÜ,Birsen Yayınevi İstanbul,1998.
 • - Prof.Dr.Levon Capan Metallere Plastik şekil verme
 • - ANIK, Prof. Dr. Selahattin; ANIK, Prof. Dr. E. Sabri; VURAL, Doç. Dr. Murat, “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, Birsen Yayınevi, İstanbul 2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler malzemelerle ilgili mekanik kavramları tanırlar, bunları ölçebilecek temel bilgileri bilirler.
 2. Farklı uygulamalarda malzemelerin maruz kalacağı zorlamaları analiz edebilirler ve bu zorlamayla ilgili oluşabilecek hasarları tanırlar.
 3. Endüstriyel test standartlarını değerlendirmesini bilirler ve bu testleri standarda uygun olarak uygulayabilirler.
 4. Farklı malzeme türlerinin farklı çalışma koşullarında nasıl bir davranış göstereceğini kestirebilirler. Bunları ortaya koyacak testleri belirleyebilirler.
 5. Mekanik testlerin sonuçlarını değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, anlamlandırabilirler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4555--
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25---55
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, dersin tanıtımı, dersin eğitim planındaki önemi, meslekteki önemi, haftalık içerikler, Öğrenme kaynakları, değerlendirme ve başarı kriterleri, dersin diğer derslerle ilişkisiDr.Ahmet sağın Ders Notları
2Yük, Gerilme; kayma ve kesme gerilmeleri, Uzama, Gerinim, malzemelerde Gerilme-Gerinim ilişkisi, Elastik Gerinim: Hook doğrusal davranışı, orantı sınırı,Elastiklik modülü, elastik enerji; Plastik şekil değişimi: Akma Sınırı Re, Rp, Çekme Dayanımı Rm, Plastik deformasyon, Plastik enerji ve Tokluk, Kopma uzaması, Mühendislik Gerinim, Çekme ile ilgili kavramların standart ölçümü: Çekme DeneyiE. P. POPOV, SI VERSION, Mechanics of Materials, Second Edition, 1990
3Gerçek gerilme ve gerçek gerinim, Sünek ve Gevrek kırılma davranışı, Metallerin gerinim davranışlarına etki eden parametreler, Sünek - Gevrek geçişi, Gevrek kırılmayı teşvik eden faktörler: Yükleme hızı, gerilme türü, ortam sıcaklığı; Çentik Darbe (Vurma) Deneyi: Test Standardı, Test düzeneği, Kırma işi, Çentik darbe direnci (Darbe tokluğu), Darbe geçiş sıcaklığıLawrence H. Van VLACK Michigan University, Malzeme Bilimine Giriş, Translator: Recep A.SAFOĞLU, İTÜ, Birsen Yayınevi İstanbul, 1998.
4Sertlik kavramı: Mohs sertliği; Metallerde sertlik ölçme yöntemleri: Brinell sertlik yöntemi (standardı, uç geometrisi, uç türü, yükleme, uygulama prosedürü, değerlendirme prosedürü); Vickers Sertlik metodu (standardı, uç geometrisi, uç türü, yükleme, uygulama prosedürü, değerlendirme prosedürü)ANIK, Prof. Dr. Selahattin; ANIK, Prof. Dr. E. Sabri; VURAL, Doç. Dr. Murat, “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
5 Rockwell Sertlik metodları Rockwell B ve Rockwell C (standardı, uç geometrisi, uç türü, yükleme, uygulama prosedürü, değerlendirme prosedürü), Plastiklerde sertlik ölçme metodları: Shore Sertlikleri Shore A, C, DANIK, Prof. Dr. Selahattin; ANIK, Prof. Dr. E. Sabri; VURAL, Doç. Dr. Murat, “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
6Yorulma Kavramı: Dinamik yükleme, statik yükleme kavramları, Dinamik yüklemeye örnek konstrüksiyonlar, Wöhler Eğrisi S-N eğrisi, Sürekli Yorulma Dayanımı, Tasarımda Güvenli Yaklaşım ve Hasara Tolerans YaklaşımıJ. H. Smith, Some Experiments on Fatigue of Metals.
7 Yorulma Evreleri: Çatlak oluşumu, Çatlak ilerlemesi, Kırılma, Yorulmada çatlak ilerleme mekanizması, yorulma hasarı makro görüntüleri, yorulma test türleriH. W. Russell and W. A. Welcker, Jr., Damage and Overstress in the Fatigue of Farrous Materials.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Malzemelerin sıcakta yük altındaki davranışları: Sürünme Hasarı, Sürünme Hasarıyla karşılaşılan konstrüksiyonlara örnekler, Sürünme Hasarı Evreleri, Sürünme hızı hesaplamalarıANIK, Prof. Dr. Selahattin; ANIK, Prof. Dr. E. Sabri; VURAL, Doç. Dr. Murat, “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
10 Sürünme hasarının mikroyapısal gelişimi, Sürünme Deneyleri, Sürekli Sürünme dayanımı, Sürünmede geri kalan Ömür hesapları.Prof. Dipl. Ing. H. J. BARGEL, Prof. Dipl. Ing. G. SCHULZE, Malzeme Bilgisi, Volume 1, Translators: Prof. Dr. Şefik GÜLEÇ and Doç. Dr. Ahmet ARAN, MBEAE Matbaası, Gebze, 1988.
11Gerilme yığılması, malzemelerde gerilme yığılması oluşturan süreksizlikler: Süreksizlik Türleri, Gerilme Şiddetlendirme, Gerilme Şiddet Faktörü, Düzlem Gerilme ve Düzlem Gerinim kavramları, Yükleme modları, Kritik Gerilim Şiddet Faktörü, kararsız çatlak ilerlemesiProf. Dr. Levon Capan, Metallere Plastik Şekil Verme. ve Dr.Ahmet Sağın Ders notları
12Eğme, Basma, Burulma deneyleri, Teknolojik Deneyler: Katlama, Genişletme, Bükme deneyleri. Kaynak dikişlerine uygulanan tahribatlı deneylerProf. Dipl. Ing. H. J. BARGEL, Prof. Dipl. Ing. G. SCHULZE, Malzeme Bilgisi, Volume 1, Translators: Prof. Dr. Şefik GÜLEÇ and Doç. Dr. Ahmet ARAN, MBEAE Matbaası, Gebze, 1988.
13Malzeme Bilimi ile Mekanik Özellikler arasındaki ilişkilerin kurulması: Tane Boyutu-Mukavemet ilişkişi, Katı çözelti - Mukavemet ilişkisi, Plastik Deformasyon - Mukavemet İlişkisi, Çökelme - Mukavemet İlişkisiProf. Dr. Levon Capan, Metallere Plastik Şekil Verme. ANIK, Prof. Dr. Selahattin; ANIK, Prof. Dr. E. Sabri; VURAL, Doç. Dr. Murat, “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
14Dönem sonu ders kazanımlarının değerlendirmesi ve bir vaka üzerinden öğrencilerin genel bilgileri kullanma yeterliliklerinin sorgulanmasıDers Notları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok