Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Planlamada Bütünleşik Kıyı Alanları YönetimiSBP438024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBora Yerliyurt
Dersi Veren(ler)Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi şu genel kavram ve konularla ilgili bilgi sahibi kılmak; Kıyı ve kıyı tipolojileri, Kıyı alanları, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Planı, Kıyı alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası yasal çerçeve
Dersin İçeriğiKıyı Alanlarının Kentsel Planlama Bağlamında Tanımlanması Ve Belirlenmesi; Kıyı Yerleşmelerini Okumak; Kıyı Alanlarını Planlama, Tasarlama Ve Yönetme İlkeleri, BKAY’a İlişkin Temel İlkeler, Kıyı Ve Kıyı Tipolojileri, Kıyı Alanları, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Planı, Kıyı Alanlarıyla İlgili Ulusal Ve Uluslar Arası Yasal Çerçeve
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aktepe, K. ve Demirvuran G.K. (2010) “Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi” VIII. Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, ss.23-35, Trabzon.
 • Anilkumar, P., Varghese, K. ve Ganesh, L., S. (2010) “Formulating A Coastal Zone Health Metric for Landuse Impact Management in Urban Coastal Zones” Journal of Environmental Management, 91:2172-2185.
 • Ayat, B., Üzmez, Z., Çevik, E.O. ve Yüksel, Y. (2007) “İstanbul Kıyı Alanlarının Planlanması ve Yönetimi” 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 217-231.
 • Beatley, Timothy, David, J., Brower, Anna K. ve Schwab, A. (1994) “An Introduction to Coastal Zone Management” Island Press, Washington DC, ABD.
 • Beatley, T., Brower, D. ve Schwab, A. (2002) “An Introduction to Coastal Zone Management”, Second Edition, Island Press, Washington, Covelo, London.
 • Bird, E.C.F. (1970) “Coasts” 2nd ed., M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Cheong, S.M. (2008) “A New Direction in Coastal Management”, Marine Policy, 32:1090–1093.
 • Cicin-Sain, B. ve Knecht, R.W., (1998) “Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices” Island Press, Washington, D.C., USA.
 • Core Point Project (2006) “EU Legislation and Policies with Implications for Coastal Management”
 • Hall, P. (1993) “Waterfronts: A New Urban Frontier”, Waterfronts: A New Frontier for Cities on Water, R. Bruttomesso, ss.12-19, Venedik.
 • Horstman, E.M. (2009) “Long-Term Coastal Management Strategies: Useful or Useless?”, Journal of Coastal Research, Special Issue, 56:233–237.
 • Hoyle, B. (2000) “Global and Local Change on Port-City Waterfont”, Geographical Review, 90(3).
 • Jorge, M., R., Machado, C., R., ve Rodrigues, L. (1999) “Land Use Changes: Methodological Approach to Understand the Interactions Nature / Society in Coastal Areas (Alencoast)”, N. Lourenço, ed., Joint Research Centre, Italy.
 • Nobre, A. M. (2009) “An Ecological and Economic Assessment Methodology for Coastal Ecosystem Management”, Environmental Management, 44:185–204.
 • Kılıç, A. (1999) “Kıyıdan Geri Çekilme Sürecinde Kent-Kıyı İlişkisi Kentsel Kıyı Tanımı ve bu Kavrama dayalı Kentsel Gelişme Stratejileri”, YTÜ FBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Kılıç, A. ve Gül, A. (2009) “Kentsel Kıyı Kavramı ve Suyun Hafızası” Kıyı Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Bakırköy Şubesi, İstanbul.
 • Rhodes, W. F. (2004) “Classification of Coasts” Journal of Coastal Research, 20(1):155 – 165.
 • Taussik, J. (2007) “The Opportunities of Spatial Planning for Integrated Coastal Management”, Marine Policy, 31:611–618.
 • Türkiye Kıyıları97, Editör: E. Özhan, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları Birinci Konferansı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, 22-25 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.,
 • Weide J.V. ve Vrees L.D. (1999) “Methods and Tools to Support CZM”, Perspectives on Integrated Coastal Zone Management, Springer, Berlin.
 • Yüksel, Y. (2004) “Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Türkiye Örneği” Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kıyı yerleşmelerinin fiziksel ve sosyoekonomik karakterlerini gözlemleme ve analiz etme becerisini kazanır
 2. Öğrenciler kıyı kavramı ile birlikte kıyı alanlarını biçimlendiren dinamikleri öğrenir
 3. Öğrenciler BKAY’ın kavramsal çerçevesini kentsel planlama ve tasarım sürecinde kullanmak üzere öğrenir
 4. Öğrenciler kıyı alanlarındaki çeşitli uygulamaların sonuçlarını BKAY bağlamında tartışma beceri ve bilgisini kazanmaları beklenir
 5. Öğrenciler kıyı ile ilgili yasal ve yönetimsel boyutları yorumlama becerisine sahip olur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-153343
PÇ-233555
PÇ-331434
PÇ-421323
PÇ-555542
PÇ-645433
PÇ-735544
PÇ-831111
PÇ-911114
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş Dersi; Amaç, kapsam ve içeriğin öğrenciyle paylaşılmasıTemel kaynakların tanıtılarak öğrenciyle paylaşılması
2“Kıyı Alanları Nasıl Tanımlanır ?”; Temel tanımlar, kıyı, kıyı alanları, kıyı tipolojileri, BKAY, BKAY planlarıSeçilmiş kavramlar üzerine literatür okuması
3“Kıyı Alanları Nasıl Yönetilmeli ?”; BKAY’ın temel ilke ve bileşenleri, BKAY’ın uluslar arası zemini, BKAY’ın yönetim süreci, Aktörler ve izleme Çalışma gruplarının belirlenmesi ve dönem ödevi hazırlığı
4“Kıyı Yerleşmeleri Nasıl Okunmalı ?”; Kıyı Yerleşmelerinin kimlik, karakteristik özellikleri ve sorunlarıAraştırma konularının teklifi
5“Kıyı Alanları Nasıl Analiz Edilir ?”; Doğal, sosyoekonomik ve yapılaşmış çevrenin analizi, Araştırma konularının tartışılmasıAraştırma konularının belirlenmesi
6“Kıyı alanları Ulusal/Yerel dinamikler paralelinde nasıl okunmalı ?”; Kıyı alanlarında öngörülen ve gerçekleştirilen plan ve projelerin ulusal yasal çerçeve bağlamında değerlendirilmesiDönem ödevleri ve sunumlarının teslim için hazırlanması
7“Kıyı Alanları Nasıl Planlanmalı ?”; Planlama ve tasarım ilkeleri ve örneklerDönem ödevleri ve sunumlarının teslim için hazırlanması
8Ara Sınav 1
9“Uygulamalar Kentsel Planlama Bağlamında nasıl yorumlanır ?” İlgili plan ve proje örneklerinin tartışılmasıDönem ödevleri ve sunumlarının teslim için hazırlanması
10“Uygulamalar Kıyı Mühendisliği Bağlamında nasıl yorumlanır ?” Kıyı yapılarının yerseçim ilkeleriDönem ödevleri ve sunumlarının teslim için hazırlanması
11Dönem ödevlerinin teslimi Grup sunumları ve tartışmalarDönem ödevlerinin eleştiriler/öneriler doğrultusunda revizyonu
12Grup sunumları ve tartışmalarDönem ödevlerinin eleştiriler/öneriler doğrultusunda revizyonu
13Grup sunumları ve tartışmalarDönem ödevlerinin eleştiriler/öneriler doğrultusunda revizyonu
14Genel değerlendirme ve mazeret sınavıDönem ödevlerinin nihai teslimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj00
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok