Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yeni DramaturjiMTP474034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Dans Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüAyrin Ersöz
Dersi Veren(ler)Ayrin Ersöz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı interdisipliner yaklaşımla üretilmekte olan ve izleyicinin katılımcılık ilkesini önceleyen sahne sanatlarındaki yeni trendleri kapsayan yaklaşımları ele alan dramaturjik yapıları ve süreçleri analiz etmektir. Bunun için iki yol izlenecektir: özellikle 1990’lardan sonra gerçekleştirilen sahne sanatları yapımlarının yapı-sökümü yoluyla dramaturjisini kavrayarak kavram performans ve alımla arasındaki ilişkinin bağlamı içinde yeniden yorumlanan yapıtı anlamak. İkinci olarak da çeşitli kavram, müzik, performans veya metinlerden yola çıkarak izleyici deneyimini önceleyen tasarımlarda yaratılan ilişkisellik bağlamı içinde dramaturji gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriğiHans Thies Lehmann’ın ortaya koymuş olduğu postdramatic kavramı ile birlikte ve Nicholas Bourriaud’nun ortaya attığı ilişkisel estetik kavramlarının sonucunda sahne sanatlarındaki geleneksel dramaturjik yapı sorunsallaştırılmıştır. Yeni teknolojilerin güncel hayatın anlamı ve yapısını dönüştürme gücüne kayıtsız kalmayan özellikle Batılı sahne sanatlarında izleyicinin deneyimini merkeze alan çalışmalar öne çıkmaktğı görülmektedir. Klasik dramaturjik yapıdaki dördüncü duvarı yıkan, katılımı ve içerimlemeyi esas yaratıcı güç olarak kullanan izleyici odaklı çalışmalar önem kazanmıştır. Bu derste bu yaklaşımdaki eserlerin incelenmesi ve kuramsal analizini ile birlikte dramaturjik yapıları yapısökümüne uğratılacaktır. Öğrenciler yeni dramaturjik deneme ile izleyicinin çoklu deneyimine odaklı performatif sunum gerçekleştireceklerdir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Manfred PFISTER, The Theory and Analysis of Drama, Cambridge
  • Michael ISSACHAROFF, Discourse as Performance, Stanford
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sahne sanatlarının önemli alanı olan dramaturjide yeni trendleri anlayarak tanımlayabilecekler.
  2. Sanat alanında ilişkisel performatif yaklaşımları yorumlama ve uygulama becerisi edinecekler.
  3. Sahne sanatları alanında izleyici mevhumunu güncel kavramsal analizini yapacaklar.
  4. Performatif proje üretebileceklerdir.
  5. Güncel sanat kavramlarına vakıf olarak günümüzde sosyal politik ve kültürel yaklaşımları ile ilişkilendirebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel Giriş
2Postdramatik dönemde dramaturgi
3Disiplinlerarasılık ve dramaturji
4Edimsel dramaturji
5Ses ve mekanın dramaturjisi
6İlişkisellik
7İçerimleme
8Ara Sınav 1
9Gündelik ve dramaturji
10Sorumluluk – izleyicinin etkinleştirilmesi
11Diyalog olarak performans
12İzleyicinin koreografisi
13Kültürlerarasılık
14Dramaturji ve Hikaye anlatıcılığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri2
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok