Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Sağlığı ve Güvenliği 2KIM161222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim ERDEN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAmacımız, öğrencilerimizin kimyasallar, tehlikeleri, güvenlik önlemleri ve korunma yöntemleri konularında bilgi edinmelerini sağlayarak, gerek öğrencilik gerekse iş ve günlük hayatlarında daha az hatalarla daha güvenli bir ortamda çalışmaları için bilgilendirmek ve kimya alanında kullanacağı laboratuvar teknikleri ile bunlarla ilgili tehlikeler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği1. Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanmasında Temel Prensipler ve Uygulamalar Laboratuvar Personelinin Bilgilendirilmesi Gerekli Hususlar 2. Kimyasalların Sınıflandırılması,Etiketleme,Depolama ve Kullanım Bilgileri * Alev alabilen maddeler * Korozif(Aşındırıcı) maddeler * Reaktif(Patlayıcı-Oksitleyici)maddeler * Toksik Maddeler •Kanserojenler •Mutajenler,Teratojenler * Sıkıştırılmış Gazlar:Sıkıştırılmış gazların(basınçlı tüplerin) kullanımında dikkat edilecek kurallar. *Kriyojenik Maddeler 3. Etiketleme,Malzeme Emniyet Verileri(MSDS’ler),Bilgi ve Eğitim * Tehlike sınıfları ve sembolleri 4. Güvenlik Ekipmanları :Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,Laboratuvar Güvenlik Ekipmanları 5. Atık kimyasalların depolanması ve atılması Birbirleriyle temas etmemesi gereken kimyasallar 6. Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım Acil tıbbi operasyonlar: ilk yardım/gerekli araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, hazırlanması, kullanılması 7. Cam malzemelerin tanıtımı, işlevleri, temizlenmesi, kullanımlarında dikkat edilmesi gerekenler 8.Temel laboratuar işlemleri ve düzeneklerin kurulması (karıştırma, ısıtma, soğutma, kaynatma, süzme, kurutma) ve alınacak güvenlik önlemleri 9.Gazların kullanımı, laboratuarda hazırlanabilen gazlar ve saflaştırılması, gazlarla çalışmada güvenlik 10.İnert atmosfer altında gerçekleştirilen deneyler ve alınacak önlemler 11.Reaksiyonların yürütülmesi ve sonlanması ve saflaştırma teknikleri (kristallendirme, ekstraksiyon, destilasyon çeşitleri ve süblimleştirme), ayırma teknikleri ve riskler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İlhan Talınlı, Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Birsen Yayınevi, 2016. Laboratuar Güvenliği, Prof. Dr. Handan Ak Çelik, 2004. KİMYA SEKTÖRÜ İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Haziran 2009, ANKARA. Prof. Dr. Lale ZOR, 17. ve 19. Ünite, Ders Notları, AÖF, Anadolu Üniversitesi, 2004 • Dr. Kemal Akın ve Dr. Salih Cesur, Laboratuar Güvenliği Ders Notları, Ankara Üniversitesi, 2004 • Erdik, E., Obalı, M., Yüksekışık, N., Öktemer, A., Pekel, T. ve İhsanoğlu, E., "Denel Organik Kimya", 4. baskı, A.Ü. Fen Fakültesi, Ankara, 2001 Nüket Öcal ve Feray Aydoğan, Organik Laboratuar Teknikleri, YTU, 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler dönem sonunda kimyasallar, tehlikeler, güvenlik önlemleri ve yapılacak acil yardımlar konularında bilgilenecektir. Böylece öğrenciler ev ve iş hayatlarında daha bilinçli ve güvenli çalışacaklardır.
  2. Öğrenciler laboratuvar eğitiminin gerekliliğini, uyulması gereken başlıca kuralları ve acil durumlarda yapması gerekenleri öğreneceklerdir.
  3. Öğrenciler bir deneyin planlanması, gerçekleştirilmesi ve ürünün saflaştırılması hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  4. Laboratuvar işlemleri sırasında gerekli güvenlik önlemleri hakkında bilgi edineceklerdir.
  5. Öğrenciler işyeri güvenliğinin sağlanabilmesi için yönetimsel planları oluşturabilme bilgisine sahip olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1255555
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-1755555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanmasında Temel Prensipler ve UygulamalarÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
2Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketleme, Depolama ve Kullanım BilgileriÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
3Etiketleme,Malzeme Emniyet Verileri(MSDS’ler), Bilgi ve EğitimÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
4Güvenlik Ekipmanları: Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, Laboratuvar Güvenlik EkipmanlarıÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
5Atık kimyasalların depolanması ve atılmasıÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
6Laboratuvar KazalarıÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
7İlk YardımÖğretim üyesinin ders notları ve sunumları
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Temel laboratuar işlemleri ve düzeneklerin kurulması ve alınacak güvenlik önlemleriİlgili ders kitabından okuma
11Gazların kullanımı, laboratuarda hazırlanabilen gazlar ve saflaştırılması, İnert atmosfer altında gerçekleştirilen deneyler, gazlarla ve inert ortamda çalışmada güvenlikİlgili ders kitabından okuma
12Reaksiyonların yürütülmesi ve sonlanması ve saflaştırma teknikleri, bu işlemler sırasında karşılaşılabilecek riskler ve alınacak önlemlerİlgili ders kitabından okuma
13Reaksiyonların yürütülmesi ve sonlanması ve saflaştırma teknikleri, bu işlemler sırasında karşılaşılabilecek riskler ve alınacak önlemlerİlgili ders kitabından okuma
14Reaksiyonların yürütülmesi ve sonlanması ve saflaştırma teknikleri, bu işlemler sırasında karşılaşılabilecek riskler ve alınacak önlemlerİlgili ders kitabından okuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok