Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Taşınmaz Geliştirme UygulamasıHRT464223120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHÜLYA DEMİR
Dersi Veren(ler)HÜLYA DEMİR
Asistan(lar)ıAHMET YILMAZ
Dersin AmacıMesleki yasal ve ekonomik kısıtlar çerçevesinde takım çalışması yapma becerilerini bir tasarım problemini çözme esnasında geliştirmek.
Dersin İçeriğiTaşınmaz Değerleme, Taşınmaz Hukuku ve Kadastro, Kentsel Toprak Düzenlemesi, CBS, Kartografya 2, İstatistik derslerinde oluşturulan kuramsal altyapıdan yararlanılarak; hangi taşınmaz projesinin geliştirileceğinin tespiti, yer seçimi analizi ve gerekli verilerin toplanması, proje maliyeti, nakit akışı ve karlılık hesapları ile geliştirilen projenin elden çıkarma süresinin belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Açlar A., Çağdaş, V., Taşınmaz Değerleme, HKMO Yayınları, Ankara 2012.
  • • Demir, H., Taşınmaz Geliştirme Ders Notları, 2017.
  • • Demir, H., Kentsel Toprak Düzenleme Ders Notları, 2017. (not printed).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bir taşınmaz geliştirme projesi yapabilir.(PÇ6)
  2. Öğrenciler, takım çalışmalarına hızlıca uyum sağlar.(PÇ14)
  3. Öğrenciler, o zamana kadar edinmiş oldukları teknik ve yasal mesleki birikimi bir taşınmaz projesi tasarımında kullanır.(PÇ6)
  4. Öğrenciler, taşınmaz geliştirme için gerekli güncel bilgiye erişebilme becerisi kazanır. (PÇ6)
  5. Öğrenciler, sunum yapabilme becerisi kazanır.(PÇ20)

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-64-45-
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-4---
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20----4
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Proje föylerinin dağıtılması, dönem boyunca izlenecek ders planı ve proje içeriğinin tanıtımı, çalışma gruplarının belirlenmesi, disiplinler arası çalışma-takım çalışması ile ilgili bilgi aktarımı.
2Taşınmaz geliştirme nedir? Hangi taşınmaz projesinin geliştirileceğine nasıl karar verilir? Karar aşamasında kullanılacak ölçütler nelerdir? Bu ölçütler ile ilgili hangi verilere gereksinim duyulur? Bu veriler hangi kurumlardan elde edilir? Analiz aşamasında bugüne kadar öğrenilmiş hangi teorik bilgilerden yararlanılır?
3Belirlenen projenin amaç, hedef, konu, kapsam ve yöntemi ile birlikte güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi, zayıf yönler ve tehditlere karşı alacakları önlemlerin tespiti.
4Projenin gerçekleştirileceği parselin ya da parsellerin seçme: Analiz ölçütlerinin belirlenmesi, ilgili verilerin toplanması, analiz ve seçim. Tevhit (birleştirme) gereksiniminin belirlenmesi.
5Projenin gerçekleştirileceği parsel ya da parsellerin karşılaştırma yöntemine göre değerinin belirlenmesi. Tevhit yapılmış ise ayrıca tevhit maliyetinin belirlenmesi.
6Sözlü sunum, değerlendiricilerin yorumları, izleyicilerin katkıları (ARA TESLİM)
7Sözlü sunum, değerlendiricilerin yorumları, izleyicilerin katkıları (ARA TESLİM)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Maliyet yöntemi kullanılarak oluşan inşaat maliyetlerinin çıkarılması.
10Iskonto oranının belirlenmesi. Projeden gelecek yıllarda elde edilecek yıllık brüt gelirler ile proje için yapılması olası yıllık işletme giderlerinin benzer proje verileri esas alınarak tahmini.
11İskontolu nakit akış yöntemi kullanılarak tasarlanan projenin karlılık analizinin yapılması. Net bugünkü değer, iç verim oranı, fayda/maliyet oranı ve geri ödeme süresinin hesabı.
12Sözlü sunum ve sonuçlar ile ilgili tartışmalar.
13Sözlü sunum ve sonuçlar ile ilgili tartışmalar.
14Eksiklerin tamamlanması ve tasarım dosyasının teslimi.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok