Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Sağlığı ve Güvenliği 1KOM199122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüŞeref Naci Engin
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

  PÇ-1
  PÇ-2
  PÇ-3
  PÇ-4
  PÇ-5
  PÇ-6
  PÇ-7
  PÇ-8
  PÇ-9
  PÇ-10
  PÇ-11
  PÇ-12
  PÇ-13
  PÇ-14
  PÇ-15
  PÇ-16
  PÇ-17
  PÇ-18
  PÇ-19
  PÇ-20
  PÇ-21
  PÇ-22
  PÇ-23
  PÇ-24
  PÇ-25
  PÇ-26
  PÇ-27
  PÇ-28
  PÇ-29
  PÇ-30

  Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
  2İş sağlığı ve güvenliği kültürü, Davranış odaklı yönetim, İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme, İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım, İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması
  3Anayasa kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerin yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri
  46331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanımlar ve genel kavramlar, tehlike, risk, risk değerlendirmesi proaktif yaklaşım, reaktif yaklaşım, önleme,iş kazası, destek elemanı, çalışan, çalışan temsilcisi
  5İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, onaylı defter, sağlık ve güvenlik kayıtlarının saklanması
  6İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çağdaş yaklaşımlar, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
  7Risklerden korunma ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinde öncelik sıralaması, Kaynağında önleme uygulamaları, Ortama yönelik koruma uygulamaları, Kişiye yönelik koruma uygulamaları
  8Ara Sınav 1
  9TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yönetim sistemi elemanları, İş sağlığı ve güvenliği politikası, PUKÖ döngüsü
  10Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Yasak işaretleri, uyarı işaretleri, emredici işaretler, acil durum ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim
  11İş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konseyi
  12Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, Meslek hastalığı kavramı, Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, Meslek hastalıklarından korunma
  13İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri, Eğitimin niteliği ve periyodu
  14Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi, İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar, Çalışma hayatında etik
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev130
  Sunum/Jüri
  Projeler
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar130
  Final140
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati132
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Ödev
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler
  Sunum / Seminer
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok