Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Sağlığı ve Güvenliği 1KOM199122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüŞeref Naci Engin
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİş Güvenliği ve donanımları konusunda bilgilendirme, edinilen bilgiyi uygulayabilme becerisi kazandırma ve bu konuda uyulması zorunlu bulunan mevzuatı tanıtma ve kullandırma, iş emniyetinin önemini kavrama
Dersin İçeriğiİş güvenliği tanımı ve temel kavramlar; Elektriksel kazalar; Elektrik akımının insan vücudu üzerine etkileri; Elektrik tesislerinde ve alçak gerilim sistemlerinde kullanılan koruma ekipmanları; Elektrik tesislerinde topraklama; Aşırı gerilimler ve aşırı gerilimlere karşı koruma; Statik elektrik; Kişisel koruyucu ekipmanlar; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler; Örnek olaylar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olma
  2. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Uygulamalarının, Toplumsal ve Evrensel Etkilerini Anlayabilme
  3. İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
  4. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olma
  5. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-2955444
PÇ-3044555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
2İş sağlığı ve güvenliği kültürü, Davranış odaklı yönetim, İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme, İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım, İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması
3Anayasa kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerin yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri
46331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanımlar ve genel kavramlar, tehlike, risk, risk değerlendirmesi proaktif yaklaşım, reaktif yaklaşım, önleme,iş kazası, destek elemanı, çalışan, çalışan temsilcisi
5İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, onaylı defter, sağlık ve güvenlik kayıtlarının saklanması
6İş Sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında çağdaş yaklaşımlar, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
7Risklerden korunma ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinde öncelik sıralaması, Kaynağında önleme uygulamaları, Ortama yönelik koruma uygulamaları, Kişiye yönelik koruma uygulamaları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yönetim sistemi elemanları, İş sağlığı ve güvenliği politikası, PUKÖ döngüsü
10Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Yasak işaretleri, uyarı işaretleri, emredici işaretler, acil durum ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim
11İş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konseyi
12Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, Meslek hastalığı kavramı, Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, Meslek hastalıklarından korunma
13İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri, Eğitimin niteliği ve periyodu
14Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi, İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar, Çalışma hayatında etik
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok