Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Aydınlatma TekniğiELM207245302
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Nakir
Dersi Veren(ler)Bora Acarkan, Nurettin Umurkan, Recep Yumurtacı, Aslan İnan, Altuğ Bozkurt, Mustafa Baysal, Ali Rıfat Boynueğri, Ahmet Özdeş, Beyhan Kılıç, İsmail Nakir, Alpaslan Demirci, Ramazan Ayaz, Ali Ajder, Ali Durusu, Mustafa Gürkan Aydeniz, Engin Ayçiçek, İbrahim Şenol, Selim Ay, Fahri Okan Pekiner
Asistan(lar)ıSaid Mirza Tercan
Dersin AmacıDoğru bir aydınlatmanın unsurlarının, insanların görme ihtiyaçlarının hem ekonomik hem de estetik olarak nasıl karşılanacağının anlatılması ve aynı zamanda iç tesisat hakkında bilgi verilmesi. Ders içerisinde görülen temel tanımların ve ışık kaynaklarının deneysel olarak laboratuvarda incelenmesi. Aydınlatma tasarımına yönelik proje çalışmalarının yapılması.
Dersin İçeriğiAydınlatmanın Konusu, Amacı ve Türleri; Işık ve Görme Olayı; Gözün Spektral Duyarlılığı; Fotometrik Büyüklükler; Önemli Fotometrik Yasalar; Fizyolojik Optik Esaslar; Işık Kaynaklarının Genel Özellikleri; Elektronik Balastlar ve Manyetik Balastların Çalışma Prensipleri; Aydınlatma Aygıtları ve Aydınlatma Sistemlerinin İncelenmesi; Paket Program Kullanılarak Aydınlatma Hesabının ve Tasarımının Bilgisayarda Yapılması; Genel Olarak Elektrik İç Tesisatının Kapsamı; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin İncelenmesi; İç Tesiste Kullanılan Malzemelerin İncelenmesi; Işık Kaynaklarının, Balastların, Aydınlatma Biçimlerinin Laboratuarda Deneysel Olarak İncelenmesi. Aydınlatma Tasarımı ve İç Tesisat Proje Uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aydınlatma Tasarımı ve Proje Uygulamaları, Adem Ünal, Birsen Yayınevi, 2014.
  • Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Turgut Tüfekçi, Birsen Yayınevi, 2011.
  • IES Lighting Handbook, Illuminating Engineering Society Of North America, 10th Ed., 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Aydınlatma ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi.
  2. Işık kaynaklarının ve armatürlerin tanınması.
  3. Doğru bir aydınlatma ve elektrik iç tesisatı için uygun elemanların seçilmesi.
  4. Gerekli aydınlatma hesaplarının ve ölçümlerin yapılabilmesi.
  5. Aydınlatma tasarım programlarından birini kullanarak aydınlatma tasarımı ve bütün bileşenleriyle ve hesaplamalarıyla bir iç tesisat projesi yapabilmesi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-254---
PÇ-3-----
PÇ-4--4--
PÇ-5-----
PÇ-6---3-
PÇ-7----5
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aydınlatmanın konusu, amacı ve türleri, genel ve bölgesel aydınlatma uygulamaları, ışığın aydınlatma tekniğindeki tanımı, ışık ve görme olayı, gözün yapısı ve spektral duyarlığı. Deney 1: Aydınlatma tasarımı yazılımı tanıtımı.
2Fotometrik büyüklükler, ışık akısı, ışık şiddeti, aydınlık şiddeti, parıltı, uzay açı kavram ve tanımları ve uygulamalar. Deney 2: Fotometrik büyüklükler ve temel aydınlatma terimleri (1); Işık akısı, Işık şiddeti, Uzay açı, Aydınlık düzeyi.
3Bazı önemli Fotometrik Yasalar, Kosinüs Yasası, Uzaklıkların Karesiyle Ters Orantı Yasası, Lambert Yasası ve uygulamaları. Deney 3: Fotometrik büyüklükler ve temel aydınlatma terimleri (2); Parıltı, Kamaşma, Etkinlik faktörü, Renksel geri verim, Renk sıcaklığı.
4Işık kaynaklarının çalışma prensipleri ve karakteristikleri. Akkor telli ve halojen lambalar, gaz ve madensel buharlı deşarj lambaları, gazlarda ışığın elde edilmesi, floresan lambaların çalışma prensipleri ve karakteristikleri, LED ışık kaynakları. Deney 4: Işıksal ölçümler; lüksmetre ve Ulbricht küresi.
5Lambaların ekonomik bakımdan incelenmesi, balastların incelenmesi ve elektronik balastların çalışma prensipleri ve diğer balastlara göre üstünlükleri. Işık kaynaklarının neden olduğu stroboskopik olay ve bunların önlenmesi için ışık kaynaklarının beslenme şekilleri. Deney 5: Stroboskopik etki.
6Aydınlatma aygıtları, aygıt geri verimi, aydınlatmanın bileşenleri, aydınlatma sistemleri; direk, endirek, karma, yarı direk, yarı endirek aydınlatma sistemleri ve bu sistemlerin uygulandığı yerler. Deney 6: Işık kaynakları ve uygulamaları (1); akkor telli lambalar, halojen lambalar, floresan lambalar.
7Paket program kullanarak EN 12464 stardardına uygun olarak aydınlatma hesabının yapılması. Aydınlatma tasarımında sanal aydınlatma uygulamaları. Temel elektrik malzemeleri. Deney 7: Işık kaynakları ve uygulamaları (2); Sodyum ve cıva buharlı lambalar, metalik halonejürlü lambalar, endüksiyon lambası.
8Ara Sınav 1
9İç tesisat proje bileşenlerinin ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğinin incelenmesi, teknik şartnameler ve iç tesisat donanımları. Deney 8: Alternatif aydınlatma uygulamaları; neon lambalar, soğuk katodlu lambalar.
10İç tesisatta kullanılan donanım ve sistemler, açık ve tek hat devre şemaları; yapı besleme, ana kolon, kolon, linye ve sorti hatları. Deney 9: LED ışık kaynakları ve uygulamaları.
11İç tesisatta kullanılan koruma elemanları ve hesapları. Topraklama sistemleri. Kuvvetli ve zayıf akım kolon şemaları. Deney 10: Fiber optik aydınlatma sistemleri.
12İç tesisat projesindeki dağıtım tablolarının kurulu güç ve talep gücü hesapları, yükleme cetvelinin hazırlanması; ana kolon, kolon ve linye kesitlerinin gerilim düşümü ve akım taşıma açısından hesaplarının ve kontrolünün yapılması. Deney 11: DALI aydınlatma otomasyonu.
13İç tesisat projesinin keşif ve maliyet hesabı. Deney 12: İç tesisat için temel tanımlar ve donanımlar.
14Aydınlatma Tasarımı ve İç Tesisat Projelerinin kontrolü ve teslimleri. Deney 13: İç tesisatta kullanılan anahtarlama ve koruma elemanları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar420
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler152
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok