Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik TEB500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBayram Baş
Dersi Veren(ler)Bayram Baş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlediklerindendir sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.
Dersin İçeriğiAraştırmanın önemi anlamı, araştırma türleri, teori ve varsayımın araştırmadaki yeri, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları veri toplamaya yönelik araştırma tasarımları araştırma projesinin hazırlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tanrıöğen, A. (Ed.) (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Ekiz, D. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Lisans. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuş, E. (2003). Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Sümer, N.; Demirutku,K.; Özkan,T. (2005). Araştırma Teknikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Yıldırım, A.;Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
  2. Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
  3. Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
  4. Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
  5. Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
  6. Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
  7. Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın Anlam ve Önemi
2Doğa Bilimlerinde Araştırma Yöntemi
3Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
4Araştırma Türleri
5Teori ve Hipotezin Araştırmadaki Yeri
6Hipotezin Sınanması
7Hipotezin Sınanması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Araştırma Sürecinin Aşamaları
11Veri Toplamaya Yönelik Araştırma Tasarımları
12Bilgilerin Derlenmesi
13Derlenen Bilgilerin Projeye Aktarılması
14Yazım Esasları ve Araştırma Etiği
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama530
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1030
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final135
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati152
Laboratuar
Uygulama25
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev51
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok