Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitsel Oyun ve OyunlaştırmaBTO214024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüÇiğdem Uz Bilgin
Dersi Veren(ler)Çiğdem Uz Bilgin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma ile ilgili kavramlar, oyunun tarihi, psikoloji ve davranış teorileri, oyuncu türleri, ödül türleri, eğlence türleri, oyun bileşenleri, mekanikleri, motivasyon türleri, davranış modelleri, oyunlaştırma modelleri ve oyunlaştırma ölçümlerine yönelik gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiOyuna giriş; oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırmaya ilişkin tanım ve kavramlar; oyun tarihi, psikoloji ve davranış teoremleri; oyuncu türleri; ödül türleri; eğlence türleri; bireysel ve grup oyunları; oyun elementleri; oyun mekanikleri; oyun akışı ve motivasyon tipleri; davranış döngüleri ve modelleri; oyunlaştırma modelleri (Werbach-Octalysis); oyunlaştırma ölçümlemeleri; örnek oyun uygulamaları; oyunlaştırma kartları ile eğitsel bir konuda oyunlaştırma tasarımları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prensky, Marc (2007). Digital Game-Based Learning
  • Kapp, Karl M. (2012) The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco: John Wiley & Sons.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. • Öğrenme Yetkinliği: 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Öğrenme Yetkinliği: 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Bu derste, düz anlatım, grup çalışmaları ve bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel oyun ve oyunlarşırma kavramlarını bilir.
  2. Oyunla ilgili psikoloji ve davranış teorilerini açıklar.
  3. Oyun, oyuncu, ödül ve eğlence türlerini sayar.
  4. Oyun elementlerini, oyun mekaniklerini, oyun akışı ve motivasyon türlerini sayar.
  5. Oyunlaştırma modellerini bilir ve açıklar.
  6. Bir oyunlaştırma tasarımı yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanıtımı – Oyuna giriş – Eğitsel oyun ve oyunlaştırma ile ilgili temel kavramlar.
2Bilgisayar tabanlı oyunların özellikleri, terminolojisi, tarihçesi ve taksonomisi – Oyun oynamanın olumlu ve olumsuz yönleri.Barab, S., Gresalfi, M., & Arici, A. (2009). Why Educators should care about games. Educational Leadership, 67(1), 76‐80.
3Oyunla ilgili psikoloji ve davranış teoremleriPrensky, M. (2001). Fun, play and games: What makes games engaging. Digital game‐based learning, 5, 1‐05.
4Oyuncu türleri – Ödül türleri – Eğlence türleri – Bireysel ve grup oyunları.Alaswad, Z. & Nadolny, L. (2015). Designing for game‐based learning: The effective integration of technology to support learning. Journal of Educational Technology Systems, 43(4).
5Oyun elementleri – Oyun mekanikleri
6Oyunda akış – Oyunda Motivasyon Türleri Csikszentmihalyi, M. (2014). Intrinsic Motivation and Effective Teaching. In Applications of Flow in Human Development and Education (pp. 173-­‐187). Springer Netherlands.
7Davranış döngüleri ve modelleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Oyunlaştırma modelleri (Werbach-Octalysis)Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining gamification. In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments (pp. 9-15). ACM.
10Oyunlaştırma modelleri (Werbach-Octalysis)Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining gamification. In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments (pp. 9-15). ACM.
11Oyunlaştırma ölçümlemeleri – Örnek oyun uygulamalarıWerbach, K. (2014, May). (Re) defining gamification: A process approach. In International conference on persuasive technology (pp. 266-272). Springer, Cham.
12Oyunlaştırma kartları ile eğitsel bir konuda oyunlaştırma tasarımları.
13Oyunlaştırma kartları ile eğitsel bir konuda oyunlaştırma tasarımları.
14Oyunlaştırma kartları ile eğitsel bir konuda oyunlaştırma tasarımları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev810
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok