Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Elektronik Devre ElemanlarıBTO111235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fatih Erkoç
Dersi Veren(ler)Mehmet Fatih Erkoç
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı;temel elektrik kavramları ve kanunları, elektriksel ölçüm aletleri ve bu aletler ile ölçüm yapma, temel elektronik devre elemanları, çalışma prensipleri, elektronik devrelerde doğru ve alternatif akım kavramları, elektronik devreler, devre modelleri ve devre mantığı, elektrikle çalışmada güvenlik, elektrik kazaları ve kazalarda ilk yardıma yönelik gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDirençler, kondansatörler; bobinler, temel yarı iletken elemanlar; diyot, transistör ve diğer devre elemanlarının çeşitleri; temel ölçme ve ölçüm aletlerinin (voltmetre, ampermetre, ohmmetre vb.) kullanımı; iletken, yalıtkan, yarı iletken; doğru akım, alternatif akım, seri, paralel, karışık devreler ve ilgili kanunlar (akım, direnç, Ohm Kanunu, Kirchhoff Gerilim Kanunu, güç); sayı sistemleri, mantıksal kapı devreleri; Boolean matematiği (Boolean Kanunu, De Morgan Teoremi, Karnough Haritası); sayısal devre tasarımı; sayıcılar; elektrik kazalarına karşı korunma ve ilk yardım.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • McComb, G., & Boysen, E. (2005). Electronics for dummies. John Wiley & Sons.
  • Boysen, E., & Muir, N. C. (2011). Electronics projects for dummies. John Wiley & Sons.
  • Delebe, E. (2016). Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren, KODLAB
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi (Kuramsal & Olgusal): 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Öğrenme Yetkinliği: 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • Alana Özgü Yetkinlik: 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, grup çalışmaları uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel elektrik kavramlarını ve elektrik kanunlarını bilir.
  2. Elektriksel ölçüm aletlerini tanır ve ölçüm yapmayı bilir.
  3. Elektronik devre elemanlarını tanır ve çalışma prensiplerini açıklar.
  4. Doğru akım ve alternatif akım kavramlarını açıklar ve farklarını sayar.
  5. Elektronik devre olşuturur, devre modellerini tanır ve devre mantığını açıklar.
  6. Elektrikli aletler ile çalışırken alınması gereken güvenlik önlemlerini ve kazalarda uygulanması gereken ilk yardımı bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanıtımı – Güvenli Çalışma Ortamı – Elektriğin Temelleri – Voltaj, Akım ve Direnç
2Temel Elektrik Kanunları – Ohm Kanunu – Kirchoff’un Voltaj Kanunu – Dijital Ölçüm Aletlerinin Kullanımı ve Ölçüm Yapma Okuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 1., 3. Ve 10. bölümler
3Temel Devre Elemanları – Dirençler, Kondansatörler ve Bobinler – Çalışma Mantığı – Direnç, Kondansatör ve Bobin Uygulama ÖrnekleriOkuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 2. bölüm
4Yarı İletken Devre Elemanları – Diyotlar ve Diyotların Çalışma Mantığı – Diyot Uygulama Örnekleri Okuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 5. bölüm
5Transistörler ve Çalışma MantığıOkuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 5. bölüm
6Transistörler ve Çalışma Mantığı – Transistör Uygulama Örnekleri Okuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 5. bölüm
7Amplifikatörler ve Çalışma Mantığı – Amplifikatörler Uygulama Örnekleri Okuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 7. bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yarı İletken Işık Kaynakları (LED) – Yarı İletken Işık Algılayıcıları (LDR vb.) – Güneş Pilleri – Uygulama ÖrnekleriOkuma: Dönem içi ders sunumları ve ders kaynakları
10Yarı İletken Işık Kaynakları (LED) – Yarı İletken Işık Algılayıcıları (LDR vb.) – Güneş Pilleri – Uygulama ÖrnekleriOkuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 5. bölüm
11Temel Opamp Devreleri – Opampların Çalışma Mantığı – Opamp Uygulama ÖrnekleriOkuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 8. bölüm
12Osilatör ve Zamanlayıcılar - Osilatör ve Zamanlayıcılar Uygulama Örnekleri Okuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 9. bölüm
13Sayı Sistemleri – Mantıksal Kapı Devreleri – Boolean Matematiği
14Elektronik Simülatör Uygulamaları – Çeşitleri ve KullanımlarıOkuma: Elektronik Devre Elemanları Oku, İzle, Dinle, Öğren Kitabı 11. bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev810
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev85
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok