Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bütüncül Planlamada Alternatif BakışlarSBP660137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüCenk Hamamcioğlu
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlamada söz sahibi olanlarla iklim değişikliği, doğal afetler (deprem, sel vb.), plansız otonom (yatırım) kararlarının gündeme gelmesi ve risk yönetimi koşullarında yerleşmelerde coğrafi özelliklere bağlı ortaya çıkması öngörülen (olası) farklılaşmaları tartışmak, bu bağlamda; bütünlük ve kalkınmada katalizör görev üstlenen farklı ekonomik işlevler ve altyapı yatırımları temelli olarak alternatif bakış açılarının, yöntemlerin tanıtılması, bu yönde bilgi birikimi sağlanması, çok faktörlü, esnek yaklaşım geliştirme yaklaşımının denenmesidir.
Dersin İçeriğiDersin kurgulanmasında planlamada coğrafya ve işlev içerikli bütüncül yaklaşımları içeren alternatif bakış açılarının ihmal edildiği kabulü ile hareket edilmiştir. Giderek artan afet ve iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirilmekte olan uyum (adaptation) ve mücadele (mitigation) süreci, planlama açısından, günümüz yerleşmelerinin içinde bulundukları farklı ekolojik - ekonomik sistemler ve coğrafi çevreler ile birarada, değişen dünyaya ayak uyduracak alternatif bütüncül bakış açılarıyla değerlendirilmeyi gerektirmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Planlama hiyerarşisi ve idari sorunlar hakkında bilgilenme, tartışma ve eleştirel bakışın geliştirilmesi.
  2. İklim krizi, doğal afetler ve otonom kararlar bağlamında bütüncül planlamanın öneminin anlaşılması.
  3. Risklere yönelik alternatif bakış açıları hakkında bilgilenmenin ve fikir geliştirmenin sağlanması.
  4. Farklı ekonomik işlevler ve altyapı yatırımları temelli olarak alternatif bakış açıları ve yöntemleri hakkında bilgi birikiminin oluşturulması.
  5. Değişen dünyaya ayak uyduracak farklı coğrafya ve farklı işlevler içerikli bütüncül, çok faktörlü ve esnek düşünce biçimi, yaklaşım becerisinin geliştirilmesi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma Dersin Tanıtımı – kapsam, ders programının içeriği ve işleniş biçiminin açıklanması Dersin Temel Kavramları – iklim değişikliği, bütüncül planlama
2Bütüncül Planlama, Planlamada Hiyerarşisi ve İdaresinde Sorunlar
3Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
4Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
5Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
6Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
7Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
10Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
11Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
12Farklı coğrafya, işlev veya doğal afetler/riskler temelli konular ve planlama ile ilişkisi
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev520
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer245
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok