Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimya Endüstrisinde Analiz YöntemleriKMM359134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAysel Kantürk Figen
Dersi Veren(ler)Aysel Kantürk Figen, Emek Derun
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kimya endüstrisinde ve laboratuarlarda kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini tanıyabilme ve temel ilkelerini kavrayabilme ve sonuçları yorumlayabilme bilgisi kazandırma
Dersin İçeriğiKimya Endüstrisinde Kullanılan Spektoskopik Yöntemler, Elektromanyetik Dalga ve Özellikleri, Ultraviyole ve Görünür Alanda Absorpsiyon Spektroskopisi, İnfrared Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi,X-Işını Floresans Spektroskopisi, Termal Analiz Yöntemleri, Kromotografik Yöntemler, X-Işınları Difraksiyonu, İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektrometresi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri Ders Notları, 2.F.Rouessa, A.Rouessac, “Chemical Analysis Modern Instrumentation Methods and Techniques”, John Wiley & Sons, 4th Edition 1998. 3.A.Yıldız, Ö.Genç, “Enstrümental Analiz”, Hacettepe Ünv. Yayınları A–64, 1993. 4.Schwedt G., “The Essential Guide to Analytical Chemistry”, John Wiley-Sons, 1997. 4.Hatakeyama T.,Liu Z., “Handbook of Thermal Analysis”, John Wiley-Sons, 1998. 5.Perry’s Chemical Engineers’ Handbook 6.Kılıç E., Köseoğlu F., Yılmaz H., “Enstümantal Analiz İlkeleri”, 1.Baskı, Bilim,Yay. Gündüz T., “İnstrümental Analiz”, 6.Baskı, Gazi Kitapevi, 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Analiz yöntemlerinin dayandığı teorileri bilme
  2. Spektroskopik, termal analiz, kromotografi yöntemlerinin temellerini bilecektir
  3. Numune hazırlama tekniklerini kavrayabilme
  4. Analiz verilerini değerlendirebilme, grafiklerini yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
  5. Analiz yöntemlerinin farklı sektörlerdeki güncel kullanım alanlarını araştırabilme ve raporlayabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-245---
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13--5-5
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17---5-
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23--5--
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Analiz yöntemlerinin ve enstrümantal analiz ekipmanlarının tanıtılmasıDers notu
2Elektromanyetik dalgalar ve özellikleri/Işın ve malzeme-ışın etkileşimiDers notu
3Kızılötesi Spektroskopinin (FT-IR) Temelleri /FT-IR'da kantitatif ve kalitatif analizDers notu
4Raman Spektroskopisi ve UygulamalarıDers notu
5Endüktif Eşleştirilmiş Plazma Spektroskopisinin (ICP) Temelleri, ICP'de Kantitatif ve Kalitatif AnalizDers notu
6Termal Analiz Yöntemleri ve UygulamalarıDers notu
7X-Işını Kırınımının (XRD) Temelleri/XRD'de Faz Analizi ve TayiniDers notu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kromatografik Yöntemlerin TemelleriDers notu
10UV-VİS Spektroskopisi ve UygulamalarıDers notu
11Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)Ders notu
12Proje sunumları-1Ders notu
13Proje sunumları-2Ders notu
14Proje sunumları-3Ders notu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok