Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilgisayarlı BiyoistatistikMBG511637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Kocaçalışkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBiyoloji ve biyoloji temeline dayanan bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmelerinin bilgisayarda Excell ve JMP paket programları üzerinden nasıl yapılacağını öğretmek
Dersin İçeriğiBiyoistatistikle ilgili genel bilgiler, verilerin excell ve JMP programına girilmesi, ortalama, standart sapma ve hata hesaplamaları, Excell ve JMP de korelasyon ve regresyon testi, khi-kare, t testi ve F testi, Varyans analizi, Duncan, Tukey, Dunnett ve LSD gibi çoklu karşılaştırma testleri, istatistik sonuçların yayınlarda gösterim şekilleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yapacağı araştırmaları daha rantabl planlayabilir
  2. Yapacağı araştırmalardan elde edeceği verileri bilgisayar kullanarak uygun tablo ve grafikler üzerinden daha görsel ve anlamlı olarak sunabilir.
  3. Yapacağı araştırmalardan elde edeceği verileri bilgisayar kullanarak istatistiksel işlemlerle hızlıca değerlendirir.
  4. 4. Yazacağı makalelerde istatistikle desteklenmiş verilerin önemlilik durumlarının gösterimini yapabilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Biyoistatistiğin tanımı, EXCELL programının tanıtımı, verilerin girilmesiBilgisayar sunumu
2EXCELL’de ortalama, SD ve SE hesaplanmasıBilgisayar sunumu
3EXCELL’de korelasyon ve regresyon analizleriBilgisayar sunumu
4 EXCELL’de Khi kare testiBilgisayar sunumu
5EXCELL’de t-testiBilgisayar sunumu
6EXCELL’de F-testiBilgisayar sunumu
7Verilerin JMP’ye girilmesiBilgisayar sunumu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10JMP’de korelasyon ve regresyon analizleriBilgisayar sunumu
11 JMP’de Khi kare testi ve t-testiBilgisayar sunumu
12JMP’de F-testi ve çoklu karşılaştırma testleriBilgisayar sunumu
13 EXCELL ve Sigma Plot grafik çizimiBilgisayar sunumu
14 Tez ve makalelerde istatistiksel verilerin değerlendirilmesiBilgisayar sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok