Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka YönetimiMIM531837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFüsun Çizmeci
Dersi Veren(ler)Füsun Çizmeci
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKonut piyasasında pazarlama iletişiminin ve marka yönetiminin önemi giderek artmaktadır. Özellikle büyük ölçekli projelerde üretim ve tüketim süreçleri eş zamanlı olarak kurgulanmakta, henüz yatırım kararı aşamasında kapsamlı pazar araştırmaları yapılmakta, bu araştırmalar doğrultusunda potansiyel tüketici kitleleri belirlenmektedir. Dolayısıyla konut piyasasında potansiyel tüketici kitlelerini manipüle etme yollarının tasarım ve üretim aşamasından çok daha önce, sürecin en başından planlandığı bir pazarlama iletişimi ve marka yönetiminden söz etmek mümkündür. Bu bağlamda bu ders, konut piyasasında mimarların ve bu süreci yönetenlerin pazarlama disiplininden uzmanlarla çalışabilmesi, pazarlama ve marka yönetimi sürecinde karar verici olabilmesi, eleştirel ve yön verici düşünce geliştirilebilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında, konut piyasasında pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konuları, ürün ve firma düzeyinde irdelenecek ve tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aaker, D. (1996) Building Strong Brands, New York: Free Press Publication.
  • Fill, C., Jamieson, B., 2011, Marketing Communications, Edinburg Business School, Herriot Watt University Press
  • Heding, T., Knudtzen, C., F., Bjerre, M., 2015, Brand Management: Research, Theory and Practice, Taylor
  • Kotler, P. and Keller, K.L., 2009: A Framework for Marketing Management, 4th ed. Pearson International Edition.
  • Moore, A.B., 1984. Marketing Management in Construction Industry: A Guide for Contractors. Butterworth’s, London.
  • Pettinger, R., 1998: Construction Marketing Strategies for Success. Macmillan Construction.
  • Pearce, P., 1992. Construction Marketing: A Professional Approach. Telford, London.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinin iç içe geçtiği piyasa koşullarında pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konusunda eleştirel düşünme yetisine sahip olmak,
  2. Pazarlama disiplini hakkında araştırma yapma, analiz etme ve karar üretme becerisi kazanmak,
  3. Pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konusundaki bilgi birkimini tasarım, üretim ve yapım yönetimi süreçlerinde değerlendirebilme becerisi kazanmak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Kapsamı ve İşleyişi ile ilgili Bilgilendirme Pazarlama Kavramı, Pazarlama Disiplinin Kapsamı ve Sınırları
2Tarihsel Süreç İçinde Değişen Üretim ve Tüketim Dinamikleri ve Buna Bağlı Olarak Gelişen Farklı Pazarlama YaklaşımlarıTematik Okuma
3Pazarlama Karması (4P) Stratejileri, Pazarlama Çevresi (Makro ve Mikro Pazarlama Çevresi)Tematik Okuma
4Pazar Bölümleme, Konumlandırma ve Hedef Pazarın BelirlenmesiTematik Okuma
5Konut Piyasasında Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Tasarım ve Üretim Süreçlerine Entegre Olmuş Pazarlama Anlayışının TartışılmasıTematik Okuma
6Konut Piyasasında Pazar ve Pazarlama AraştırmalarıTematik Okuma
7Örnek Olay AnalizleriTematik Okuma ve Rapor Hazırlama
8Ara Sınav 1
9Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi
10Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi, Geleneksel Pazarlama İletişimi Araçlarının KullanımıTematik Okuma
11Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi: Dijital Pazarlama İletişimi Araçlarının KullanımıTematik Okuma
12Konut Piyasasında Ürün ve Firma Düzeyinde Markalaşma, Marka Farkındalığı Yaratma ve Marka Yönetim SüreciTematik Okuma
13Konut Piyasasında Ürün ve Firma Düzeyinde Oluşturulan Reklam StratejileriTematik Okuma ve Rapor Hazırlama
14Tematik SunumlarSunum Hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati123
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması125
Derse Özgü Staj
Ödev223
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)145
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok