Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yazar Çevirmen İlişkisi MTF612037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüLale Ozcan
Dersi Veren(ler)Lale Ozcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇeviri ediminin bu iki aktörü arasındaki ilişkileri çeviri kuramları ışığında değerlendirmek, irdelemek ve bu ilişkinin sorunsallarını, kapsamını, içeriğini ve ufkunu tanımlamaktır. Çeviri ediminin iki önemli aktörü arasındaki ilişkileri tanımlamaya, irdelemeye, anlamlandırmaya, yorumlamaya çalışarak çeviri edimi üzerinde eleştirel, yöntemsel ve kuramsal bir bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiÇeşitli yazın ve çeviribilim kuramları ışığında yazar-çevirmen ilişkisinin tanımlanması, irdelenmesi, yorumlanması ve üretken bir çeviri eleştirisi yöntemi üzerinde çalışmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ATASEVEN, Füsun (2013). Yazarın ve Çevirmenin 5n 1kları. VIII. Frankofoni Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 16-18 Mayıs 2012.. VIII. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI - ss. 40-53.
  • ATASEVEN, Füsun, KARADAĞ, Ayşe Banu (2009). Kaynak Metnin "Var" ve/ya "Yok" Olma Çekincesi: Çekinceli Söylemler ve Çekinceli Çevirmenler. Dilbilim, 1(19), 115-130
  • BARTHES, Roland (1981). Essais critiques. Editions du Seuil:Paris.
  • BARTHES, Roland (1982). Literature et Realité. Editions du Seuil:Paris.
  • BARTHES, Roland (1982). Plaisir du texte (le). Paris:Seuil.
  • BARTHES, Roland (1987). Yazı Nedir?. Hil Yayınları, İstanbul
  • BARTHES, Roland (1995). Roland Barthes par Roland Barthes, Paris:Seuil.
  • BARTHES, Roland (1996). S / Z. Çev. Sündüz Öztürk Kasar. Yapı Kredi Yayınları.
  • BATISTA, Carlos (2013). Çevirmenin Başucu Kitabı. İstanbul: Diye Yayınları.
  • BERMAN, Antoine (1984). L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Paris:Gallimard.
  • CLANCIER, Anne (1973). Psychanalyse et critique littéraire. Toulouse: Privat
  • DEMİREL BOGENÇ, Emine E., KUNT, Arzu (2010). Representations de l'Autre dans le conte moderne de Gisele: Fenetres d'Istanbul. Synergies Turquie Revue du GERFLINT(3), 25-34.
  • DERRIDA, Jacques (1991). (traduction) traduit par Joseph F. Graham. Tours de Babel (des). A Derrida Reader: Between The Blinds / Peggy Kamuf (ed.).Hemel Hempstead/ Harvester
  • ECO, Umberto (1992). Les limites de l’interprétation. Paris: Grasset.
  • ECO, Umberto (2007). Dire presque la même chose : Expériences de traduction. Grasset & Fasquelle
  • GOLDMANN, Lucien. (1964). Pour une sociologie du roman. Paris: Gallimard.
  • HASSOUN, Jacques (1982). “Truchement (le)”. İn META, vol.27, no.1, p.119-124.
  • KARADAĞ, Ayşe Banu (2011). Çevirmek ya da çevirmemek: Hayırlı çevirmenler, hayırsız çevirmenler. Çeviribilim Dergisi, 5(5), 3.
  • KARADAĞ, Ayşe Banu (2011). Okur Yazar Çizer Çevirmen I. Çeviribilim Dergisi, 3(3), 3.
  • KARADAĞ, Ayşe Banu (2008). Çevirinin Tanıklığında Medeniyetin Dönüşümü. İstanbul: Diye.
  • KARADAĞ, Ayşe Banu (2011). Okur Yazar Çizer Çevirmen II. Çeviribilim Dergisi, 4(4), 3.
  • KARADAĞ, Ayşe Banu (2012). Türk Çeviri Tarihinde ‘Çevirmen’ Sabahattin Eyüboğlu. Sabahattin Eyüboğlu Sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi.
  • KIRAN, Ayşe Eziler (1993). Méthode d’analyse de textes/Metinsel okuma ve inceleme yöntemleri. Eskişehir: Editions de l’Université d’Anadolu.
  • KOSKINEN, Kaisa (2000). Beyond Ambivalence, Postmodernity and the Ethisc of Translation. University of Tampere ss:99-100
  • KÖKTÜRK Ş., ÖZTÜRK, E. (2011). Çeviribilim ve edimbilim: çeviribilim ve edimbilim ilişkisini çeviri stratejisi açisindan inceleme. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2011-II) ss.89-96.
  • KUNDERA, Milan (1986). L’Art du roman. Paris: Gallimard.
  • Liberté en traduction (La): Actes du Colloque International à l’ESIT. (1991). Ed. Marianne Lederer et Fortunato Israel. Paris:ESIT.
  • MAN, Paul de (1991). “Conclusions: "La Tache du traducteur" de Walter Benjamin”. TTR: traduction, terminologie, rédaction, vol.4, no.2, p.21-52.
  • MESCHONNIC, Henri (1999), Poétique du traduire, Paris:Verdier.
  • MORAN, Berna (2004). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (1999(1. Ed.). İstanbul
  • NOEL, Jean-Bellemin (2002). Psychanalyse et littérature. Quadrige. Paris: PUF
  • OSEKI-DEPRE, Ines (1999). Traductologie/Pédagogie de la traduction Theories et pratiques de la traduction littéraires. Paris:Armand Colin.
  • ÖZCAN, Lale (2010, Kasım). Yazar-Çevirmen İlişkisi: Bir Efendi-Köle İlişkisi mi? Yoksa bir Efendi-Efendi İlişkisi mi?. Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu. Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, (pp. 150-158).
  • ÖZCAN, Lale (2011). Les deux faces d'un meme medaillon: La rencontre de deux auteurs. Synergies Turquie, 1(4), 121-130
  • ÖZCAN, Lale (2003). “Ekinsel Öğelerin Aktarımında Etnikmerkezcilik Sorunu: Antoine Berman ve Genel Çeviri Kuramı”. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 1(13), 156-181.
  • ÖZCAN, Lale (2006). Apport des analyses psychanalytiques a l'activite traduisante. Interdisciplinarite en Traduction. Interdisciplinarite en Traduction, (pp. 251-261)
  • ÖZCAN, Lale. (2010). Processus de l’identification dans la traduction en turc du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Ankara.
  • Öztürk Kasar S. (1998). “Çeviride İnsan Faktörü”. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi / Journal of Translation Studies, 1(8), 129-136.
  • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz (2006). « Contribution sémiotique à la quête du sens en traduction littéraire ». Le sens en traduction, 1(10), 225-233.
  • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz (2008). “Paul Ricœur ve Çeviri Üzerine. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi / Journal of Translation Studies, 1(18), 35-48.
  • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz (2011) Impact de la traduction à la genèse du roman turc. İstanbul: Yıldız Teknik Üniv..
  • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz (2009). « Sens et intentionnalité en traduction ». Synergies, 1(2), 187-195.
  • PARLA, Jale (2000). Don Kişot'tan Bugüne Roman. Çağdaş Türkçe Edebiyat 89. İstanbul:İletişim.
  • PYM, Anthony (1997). Pour une ethique du traducteur. Artois Presses
  • REY, Louis Pierre (1992). Roman (le). Contours littéraires. Paris:Hachette.
  • RICOEUR, Paul (1996). Soi-meme comme un autre. Points Essais. Paris: Seuil
  • ROBERT, Marthe (1977). Roman des origines, origines du roman. Paris:Gallimard.
  • SCHODELLER, Cindy (2009). La Présence du traducteur : traduction littéraire anglais-français. Thèse de doctorat, soutenue par Cindy Scodeller-Lefebvre, sous la direction de Michel Ballard, novembre 2009, Université d’Artois.
  • SIGMUND, Freud (1985).Inquiétante étrangeté et autres essais. Paris: Gallimard.
  • STEINER, George (1998). Après Babel (3e édition), Paris: Albin Michel..
  • SUNAT, Haluk (2001). Hayal, Hakikat , Yaratı, Adalet Ağaoğlu ve Roman Istanbul:Bağlam.
  • SUNAT, Haluk (2004). Boşluğa Açılan Kapı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yapıtlarına “Psikanalitik Duyarlıklı Bir Bakış”, Istanbul:Bağlam.
  • TADIE, Jean-Yves (2005). Hist. Coll. Des idées et critique littéraire Vo.327 Critique littéraire au Xxe siecle (la). Paris: Pocket
  • TODOROV, Tzvetan (1984). Critique de la critique. Paris: Seuil.
  • Traduction Littéraire: 1990 L'Appropriation du texte Liberté en traduction (La): Actes du Colloque International a l'ESIT (Ed. Marianne Lederer/Fortunato Israel) 7,8,9 1990/1991 (date d’éditions) Traductologie no.7
  • WUILMART, Françoise (1990). Traducteur littéraire (le): un marieur empathique de cultures. META, vol.35, no.1, p.236-242.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

    Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

    Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

    HaftaKonularÖn Hazırlık
    1Yazar Nedir-Kimdir?
    2Yazın Kuramları Işığında Yazar
    3Yazınsal Metin Oluşturma ve Çözümleme Stratejileri
    4Yazınsal Çeviri Metin Oluşturma ve Çözümleme Stratejileri
    5Çevirmen Nedir-Kimdir?
    6Çeviribilim Kuramları Işığında Çevirmen
    7Çeviribilim Kuramları Işığında Yazar-Çevirmen İlişkisi
    8Ara Sınav 1
    9Yazar-Çevirmen İlişkisinin İç Dinamikleri
    10Yazar-Çevirmen İlişkinin Dış Dinamikleri
    11Yazar-Çevirmen İlişkisinin Paradigmaları ve Sorunsalları
    12Çeviri Eleştirisi açısından bu ilişkinin sorunsallarını çözümlemede kuramsal çalışmalar
    13Çeviri Eleştirisi açısından bu ilişkinin sorunsallarını çözümlemede kuramsal çalışmalar
    14Olumlamalı ve Nesnel Çeviri Eleştirisi
    15Final

    Değerlendirme Sistemi

    EtkinliklerSayıKatkı Payı
    Devam/Katılım130
    Laboratuar
    Uygulama
    Arazi Çalışması
    Derse Özgü Staj
    Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
    Ödev220
    Sunum/Jüri220
    Projeler
    Seminer/Workshop
    Ara Sınavlar120
    Final140
    Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
    Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
    TOPLAM100

    AKTS İşyükü Tablosu

    EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
    Ders Saati133
    Laboratuar
    Uygulama
    Arazi Çalışması
    Sınıf Dışı Ders Çalışması135
    Derse Özgü Staj
    Ödev220
    Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
    Projeler
    Sunum / Seminer220
    Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
    Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
    Toplam İşyükü :
    Toplam İşyükü / 30(s) :
    AKTS Kredisi :
    Diğer NotlarYok