Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ekolojik Ekonomi PrensipleriSBP231025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBuket Ayşegül ÖZBAKIR
Dersi Veren(ler)Buket Ayşegül ÖZBAKIR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı çevre ekonomisi temel prensiplerini ve analiz yöntemlerini şehir plancısı adaylarına temel düzeyde verebilmek ve Doğal kaynak türlerine özgü analiz tekniklerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiŞehir ve bölge plancıları için çevre ekonomisi teorileri ve uygulama alanları: - mikro/makro ekonomi temelleri, - ekolojik temelli ekonomi prensipleri, - planlama ve ekolojik ekonomi ilişkisi, - yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları analizleri - geri dönüşüm ekonomisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Harris J. M., 2002, Environmental and Natural Resource Economics, Houghton Mifflin Company, Boston - New York.
  • Stavins, R., 2012, Economics of the Environment: Selected Readings, W. W. Norton
  • Rosenzweig C., et all., 2011, Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, Cambridge,
  • E-journal databases (Web of science etc.)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci plancı adaylarının ihtiyacı olan temel seviyedeki ekolojik ekonomi bilgi altyapısını elde eder,
  2. Öğrenci doğal kaynak türüne göre nicel analiz yapabilme becerisini kazanır,
  3. Öğrenci Dünya’da ve Türkiye’deki güncel çevre ekonomisi üzerine gelişmeleri öğrenir
  4. Öğrenci yabancı literatürdeki araştırmalara ve uygulama örneklerini tartışma becerisini kazanır
  5. Öğrenci Dünya'da ve Türkiye'de güncel ve başarılı çalışmaları araştırarak sunmayı öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dersin temel hedefleri ve genel sunum
2Ekonomi ve çevre ilişkisi - geleneksel ekonomik bakış açısı - ekolojik ekonomik bakış açısı - çevresel mikro ve makro ekonomi prensipleri - ekolojik temelli ekonomi uygulamaları
3Nüfus ve Çevre - demografik dönüşüm teorisi - nüfus artışı ve ekonomik büyüme - nüfus artışı üzerindeki ekolojik perspektifler - 21. Yy’da nüfus politikaları
4Tarım, Gıda ve Çevre İlişkisi - nüfus ve gıda üretimi/sunumu ilişkisi - küresel gıda üretimindeki eğilimler: arz ve talep yönleri - gıda üretiminde tarımsal faaliyetlerin etkisi - sürdürülebilir tarım ilkeleri
5Kaynaklar: Kıtlık ve Bolluk - yenilenemeyen kaynakların arzı - fiziksel ve ekonomik arz -yenilenemeyen kaynak kullanımında ekonomik teori - kaynak yenilenmesinde çevresel maliyet içselleştirilmesi - geri-dönüşüm ekonomisi
6Enerji: Büyük Değişim - enerji ve ekonomik sistemler - ekonomik ve ekolojik enerji analizleri - enerji eğilimleri projeksiyonları - alternatif enerji ekonomileri - yeni enerji gelişimindeki politikalar
7Sunumlar
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Kirlilik: Analiz ve Politikalar - kirlilik kontrolü ekonomileri - kirlilik kontrolü politikaları: standartlar, vergiler ve izinler - politika seçimi : vergiler veya takas edilebilir izinler - birikimli ve küresel kirleticiler
11Sanayi Ekolojisi - üretimde ekolojik ve ekonomik perspektifler - ekolojik üretim potansiyeli - küresel ölçekte ekolojik üretim - ekolojik üretim politikaları
12Küresel İklim Değişimi - 1
13Küresel ısınma üzerine video gösterimi
14Küresel İklim Değişimi - 2
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği520
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği52
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)128
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok