Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sınıf İçi Öğrenmelerin DeğerlendirilmesiBTO223024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelda Kayak
Dersi Veren(ler)Selda Kayak
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğretim İlke ve Uygulamaları temel alınarak Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde hangi ölçme araçlarını kullanılacaklarına karar vermelerine yardımcı olacak bilgileri kavramalarına ve araçları uygulamalarına yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiEğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, proje değerlendirme çizelgeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf İçi Değerlendirme: Etkili Ölçütlere Dayalı Etkili bir Öğretim için İlke ve uygulamalar, Eğitim Kitabevi Yayınları.
  • Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı, Pegem Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilgi (Kuramsal & Olgusal) 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Beceriler (Bilişsel & Uygulamalı) 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. • Alana Özgü Yetkinlik 2. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım ve proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında uygulanabilir öğretim ilke ve yöntemlerine dayalı ölçme araçları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
  2. Eğitim yaklaşımlarına göre öğrenmelerin nasıl ve hangi araçlarla değerlendirileceğini açıklar.
  3. Sınıf içi öğrenmelerde kullanabileceği ölçme ve değerlendirme araçlarının özelliklerini tanır.
  4. Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesinde kullanabileceği farklı öğrenme alanlarına yönelik araçlar geliştirir.
  5. Geliştirdiği ölçme araçlarını öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-121122
PÇ-231333
PÇ-343254
PÇ-412445
PÇ-554323
PÇ-642534
PÇ-735412
PÇ-813243
PÇ-921334
PÇ-1014445
PÇ-1133445
PÇ-1222555
PÇ-1355555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi dersine giriş Ders notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
2Eğitim Yaklaşımlarına göre ölçme değerlendirme Ders notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
3Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Öğretim İlke ve YöntemleriDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
4Sınıf içi ölçme değerlendirme Ders notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
5Geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri Ders notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
6Geleneksel ölçme araçlarıDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
7Geleneksel ölçme araçlarıDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Geleneksel ölçme araçlarıDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
10Öğrenciyi tanımaya yönelik araçlarDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma. Projeye hazırlık
11Akran değerlendirmesiDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma. Projeye hazırlık
12Tutum ölçekleri Ders notlarına ve kaynak kitaplara çalışma. Projeye hazırlık
13Performans değerlendirmesiDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma. Projeye hazırlık
14Başarı değerlendirmesi ve not verme. Projelerin teslimiDers notlarına ve kaynak kitaplara çalışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri115
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok