Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
GirişimcilikMEM420725200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüA.Binnaz HAZAR
Dersi Veren(ler)A.Binnaz HAZAR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders kapsamında, yeni bir girişim faaliyeti sürecinde girişimcinin çeşitli süreçleri yönetebilmesi için gerekli bilgiler yanında, uygulama örnekleri ile desteklenen bilgiler verilmesi de amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, derste edindikleri bilgiler ışığında, yeni girişimlerin kendilerine özgü dinamiklerini kavrayabilme ve fırsatları değerlendirebilme becerisini kazanmaları beklenmektedir. Dönem sonunda, bu becerileri kullanarak, yeni iş fırsatlarını görebilmesini ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine yönelik bir “iş planı”nı tüm boyutlarıyla hazırlayıp sunacak düzeye gelmeleri dersin temel çıktısı olarak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği“Girişimcilik” dersi, temel olarak ders anlatımı, sektörden konuk yöneticiler ile tartışmalar ve iş planlarının sunumu şeklinde yürütülecektir. Ders kapsamında öğrenciler, yeni bir iş fikrinin hayata geçirilmesine yönelik iş planlarını hazırlayıp dönem sonunda sunmakla yükümlüdürler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. Philip A. Wickham Strategic Entrepreneurship – A Decision-Making Approach to Venture Creation and Management, Prentice Hall, 2006 (4th Edition) 2. Robert D Hisrich, Michael P. Peters ve Dean A. Shepherd, Entrepreneurship, McGraw-Hill/Irwin, 2008 (Seventh Edition). 3. Jeffrey Timmons ve Stephen Spinelli, New Venture Creation, McGraw-Hill/Irwin, 2009 (Eighth Edition). 4. Jack M. Kaplan, Patterns of Entrepreneurship, Wiley Press, 2012, (4th Edition) 5. Arya Kumar, Entrepreneurship: Creating and Leading an Entrepreneurial Organization, Pearson Education India, 2012. 6. Marcus Wagner, Entrepreneurship, innovation and sustainability, Greenleaf Pub., 2012. 7. David Shelters, Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup, 2013 8. John Wiley, New York (Amazon) 8 chapters; 284 pages.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.
  2. Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
  3. Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişimcilikte Temel Kavramlar ve Konular: Girişimci, Girişimcilik, İnovasyon, Yaratıcılık, Risk Alma, Girişimcilik Türleri
2Yeni Bir İş Fikri Yaratma Süreci
3İş Planı Kavramı ve İş Planının Temel Başlıkları / Örnek İş Planı İncelemesi
4Yeni Girişimlerde “Finansal Yönetim”
5Yeni Girişimlerde “İnsan Kaynakları Yönetimi”
6Yeni Girişimlerde “Pazarlama Yönetimi”
7Yeni Girişimlerde “Satış Kanalları Yönetimi”
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Girişimci İş Modeli Yaratmada “E-ticaret”in Etkisi
11Girişimcilik ve “Networking” / Kurumsal Destek Mekanizmaları
12Sürdürülebilirlik ve Sosyal Girişimcilik
13Ara Sınav 2
14Yeni Girişimlerde Büyüme Sürecinin Yönetilmesi ve Stratejik Planlama İş Planı Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok