Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yenilenebilir Kaynaklardan PolimerlerKIM640637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Fizikokimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Organik Kimya Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüTarık EREN
Dersi Veren(ler)Tarık EREN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGünümüzde kullandığımız plastiklerin bir çoğu petrol ve petrol türevlerinden elde edilmiştir. Petrol kaynaklarının azalması ve çevreye verdiği zararlardan dolayı yeni alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynakların başında yenilenebilir kaynaklar olan bitkiler, yağlar ve türevleri gelmektedir. Petrol esaslı polimerlere alternatif olan yenilenebilir kaynakları kullanarak (örn. Bitkisel yağlar, yağ asitleri, lignin gibi) yeni nesil polimerlerin elde edilmesi, sentez metotları ve uygulamaları ders kapsamında gösterilecektir
Dersin İçeriğiDoğal polimerlerin tarihçesi hakkında bilgi verilmesi / Temel bilgiler ve açıklamalar (soya yağı, hint yağı, yağ asitleri, poli(laktik asit), lignin ve bunun gibi doğal kaynakların fonksiyonel gruplarını tanımak ve kimyasal reaksiyonları kapsamında bilgi vermek) / Bitkisel yağlardan polimerler (epoksitlenmiş soya yağı, akrillenmiş soya yağı, yağ asitlerinin reaksiyonları, hint yağından elde edilen poliüretanlar, yağ esaslı poliesterler, yağ esaslı poliamidler, yağların çapraz bağlanması gibi yağlardan elde edilen polimerlerin sentezi ve yağ esaslı kompozitlerin hazırlanması) / Furan esaslı polimerler (furan, furfural, hidroksimetil furfural, furan poliester, furan poliamid, furan poliüretan esaslı polimerlerin sentezi ve kimyası) / Lignin esaslı polimerler (lignin kaynakları, ligninin kimyasal yapısı, özellikleri, lignin esaslı polimerler ve kompozitler, endüstriyel uygulamalar) / Poli(laktik asit) sentezi ve uygulaması (laktik asidin yapısı, polimerleşmesi ve uygulama alanları) / Polisakkaritlerin sentezi ve uygulaması (polisakkarit elde edilmesi, fonksiyonel grupları, polimerleşmesi ve uygulama alanları) / Kitin ve kitosan esaslı polimerler (kitin ve kitosanın yapısı, doğal kaynakları, kitin ve kitosan esaslı polimerlerin sentezi ve özellikleri) / Diğer doğal kaynaklı polimerler (terpene, selüloz, nişasta gibi)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Monomers, polymers and composites from renewable resources (M. N. Belgacem, A. Gandini, Elsevier, 2008)
 • Polymer Modification: Principle, Techniques and Application (J.Meister, Marcel Dekker, Inc., New York, 2000)
 • Bio-based polymers and composites, (R.P. Wool. Elsevier Academic Press, 2005).
 • Organic Polymer Chemistry (K.J.Saunders, Chapman and Hall, 1973)
 • Biodegradable Polymer Blends and Composites form Renewable Resources (L. Yu, Wiley, 2009).
 • Advances in Polymer Science Series, Degradable aliphatic polyester, (Ann-Christine Albertsson, Springer, 2002).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak,alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. Doğal kaynaklardan elde edilen polimerleri (epoksitlenmiş soya yağı esaslı polimerler, poli(ester amid), poli(laktik asit) gibi) tanımak, sentezini incelemek, uygulama alanları kapsamında bilgi sahibi olmak.
 3. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerisini geliştirir.
 4. Kimya alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem ve/veya uygulama geliştirir, ya da bilinen bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular.
 5. Kimya ile ilgili özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırır, kavrar, araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dersin kapsamı ve doğal polimerlerin tarihçesi hakkında bilgi verilmesiDers Kitabı, literatür bilgileri, web sunum
2Temel bilgiler ve açıklamalar (soya yağı, hint yağı, yağ asitleri, poli(laktik asit), lignin ve bunun gibi doğal kaynakların fonksiyonel gruplarını tanımak ve kimyasal reaksiyonları kapsamında bilgi vermek)Ders kitabı, 1. bölüm
3Bitkisel yağlardan polimer sentezi I (epoksitlenmiş soya yağı, akrillenmiş soya yağı, yağ asitlerinin reaksiyonları, hint yağından elde edilen poliüretanlar)Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar
4Bitkisel yağlardan polimer sentezi II (yağ esaslı poliesterler, yağ esaslı poliamidler, yağların çapraz bağlanması ve yağ esaslı kompozitler)Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar
5Furan esaslı polimerler I (furan, furfural, hidroksimetil furfural, furan poliester esaslı polimerlerin sentezi ve kimyası)Ders kitabı
6Furan esaslı polimerler II (furan poliamid, furan poliüretan esaslı polimerlerin sentezi ve kimyası)Ders kitabı
7Lignin esaslı polimerler I (lignin kaynakları, ligninin kimyasal yapısı ve özellikleri)Ders notları
8Ara Sınav 1
9Lignin esaslı polimerler II (lignin esaslı polimerler ve kompozitler, endüstriyel uygulamalar)Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar
10Poli(laktik asit) sentezi ve uygulaması (laktik asidin yapısı, polimer sentezi ve uygulama alanları)Ders kitabı
11Polisakkaritlerin sentezi ve uygulaması (polisakkarit elde edilmesi, fonksiyonel grupları, polimer sentezi ve uygulama alanları)Ders kitabı
12SunumLiteratür kaynakları
13Kitin ve kitosan esaslı polimerler (kitin ve kitosanın yapısı, doğal kaynakları, kitin ve kitosan esaslı polimerlerin sentezi ve özellikleri)Ders kitabı
14Diğer doğal kaynaklı polimerler I (terpene, selüloz, nişasta gibi)Ders kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop120
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev116
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok