Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Radyasyonun Algılanması ve EnstrümantasyonFIZ540637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik ABD Tıbbi Radyasyon Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Durusoy
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıRadyasyon ölçümlerinde kullanılan deteksiyon tekniklerinin temel kavram ve ilkelerini vermektir.
Dersin İçeriğiRadyasyonun madde ile etkileşiminin temel ilkeleri, gamma ışınları, nötronlar ve yüklü parçacıkların algılanma ve enerji tayinlerindeki ölçüm metodlarının ilkeleri, radyasyon detektörlerinin genel özellikleri, gaz, sintilasyon ve yarı iletken detektörlerinin çalışma prensipleri, nükleer elektronik, sinyal işlenmesi ve şekillendirilmesi, çok kanallı analizörler, Sintilatörlerle radyasyon (gama) spektrometresi, alfa ve beta spektrometresi, nötron aktivasyon analizi uygulamaları. İstatistiksel modeller ve radyasyon deteksiyonunda hata analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement John Willey & Sons, 1979
  • Measurement and Detection of Radiation N.Tsoulfanidis, Taylor and Francis, 1995.
  • P.R.Bevington, D.K.Robinson, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, Mc Graw Hill, 2003.
  • M.Şirin, Çekirdek Fiziği YTÜ yayınları, 2006
  • Lecture Notes
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci radyasyon ölçüm sistemleri hakkında genel bilgi edinir.
  2. Öğrenci detektörler ve deteksiyon teknikleri hakkında teorik bilgi sahibi olur.
  3. Bu bilgileri deneysel uygulamalarda kullanmaya hazır hale gelir.
  4. Hata analizleri hakkında teorik bilgi sahibi olur.
  5. Nümerik veri analiz yöntemlerini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Radyasyon (iyonize ve iyonize olmayan) ve radyoaktivite hakkında temel bilgiDers Notları-Bölüm 1
2Radyasyonun madde ile etkileşimi (yüklü parçacıklar) Ders Notları-Bölüm 2
3Radyasyonun madde ile etkileşimi (yüksüz parçacıklar) Ders Notları-Bölüm 2
4Yüklü ve yüksüz parçacıkların algılanma ve enerji tayinlerindeki ölçüm metodlarıDers Notları-Bölüm 3
5Radyasyon ölçme ve kontrol cihazları va gazlı detektörlerDers Notları-Bölüm 4
6Radyasyon detektörleri (sintilasyon ve yarı iletken detektörler)Ders Notları-Bölüm 4
7Radyasyon detektörleri (nötron detektörleri)Ders Notları-Bölüm 4
8Ara Sınav 1
9Nükleer ölçüm sistemleri (NIM, CAMAC)Ders Notları-Bölüm 5
10Puls işlenmesi ve şekillenmesiDers Notları-Bölüm 5
11İstatistik modeller ve radyasyon deteksiyonunda hata analizi Ders Notları-Bölüm 6
12Sintilasyon detektörü ile gama spektroskopisinin esasları Ders Notları-Bölüm 7
13Yarı iletken detektörler ile beta ve alfa spektroskopisiDers Notları-Bölüm 8
14Nötron aktivasyon analizinin ve uygulamalarının esaslarıDers Notları-Bölüm 9
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok