Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
RadyobiyolojiFIZ570737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik ABD Tıbbi Radyasyon Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ Fizik ABD Fizik Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Güven Özdemir
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİyonlaştırıcı radyasyonlar hakkında bilgi vermek ve radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri, kullanımı ve radyasyondan korunma konusunda bilinç oluşturmak.
Dersin İçeriğiTemel tanımlar ve kavramlar / İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin soğurulması / Radyasyon enerjisinin dağılımı; Lineer enerji transferi (LET), Göreceli biyolojik etkinlik (RBE) / Hücre popülasyonlarının büyüme kinetiği; Hücre döngüsünde değişik fazların radyasyon duyarlılıkları / Bölünen hücreler ve sağ kalım kavramı; Sağ kalım eğrileri ve hücre ölüm modelleri: Hedef teorisi, Eksponansiyel sağ kalım eğrileri, Lineer-Kuadratik (LQ) model, Letal-Potansiyel Letal (LPL) model, Tamir doyum modelleri, Hücre ölümü mekanizması, Radyasyonun sebep olduğu hücresel hasar tipleri, Hücre sağ kalım eğrisini etkileyen etmenler / Oksijen etkisi / Radyasyonun hücresel etkileri; Radyasyonun nükleik asit ve proteinlere etkileri, Radyasyonun subsellüler düzeydeki etkileri / Radyasyonun doku ve organlara etkisi / Tümör kinetiği; Model tümör sistemleri, Tümörün radyasyona verdiği yanıt / Radyasyonun insan üzerindeki etkileri; Tüm vücut ışınlamalarında radyasyonun akut etkileri, Radyasyonun geç etkileri: Genetik etkiler, Karsinogen etki, Radyasyonun embriyo ve fetüse etkisi / Radyosensitivite / Zaman, doz ve fraksiyonasyon / Radyasyondan korunma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Temel Radyobiyoloji, Atilla Özalpan, 2001, Haliç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
  • Basic Clinical Radiobiology, Albert Van der Kogel, Michael Joiner, 4th edition, 2009, Hodder Arnold, London.
  • Basic Radiation Oncology, Murat Beyzadeoglu, Gokhan Ozyigit, Cuneyt Ebruli, 2010, Springer.
  • Radiobiology for the Radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, Sixth edition, 2005, Lippincott Williams & Wilkins.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Radyasyon tiplerini ifade eder.
  2. Radyasyonun normal ve tümör dokularındaki etkilerini bilir.
  3. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini kavrar.
  4. Radyasyonun etkilerini arttıran veya azaltan ajanları bilir.
  5. Radyasyondan korunmayı tartışır ve değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel tanımlar ve kavramlar, İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin soğurulması Ders notu
2Radyasyon enerjisinin dağılımı, Lineer Enerji Transferi (LET), Göreceli Biyolojik Etkenlik (RBE), Hücre popülasyonlarının büyüme kinetiğiDers notu
3Hücre döngüsünde değişik fazların radyasyon duyarlılıkları, Bölünen hücreler ve sağ kalım kavramıDers notu
4Sağ kalım eğrileri ve hücre ölüm modelleri, Hedef teorisi, Eksponansiyel sağ kalım eğrileri, Lineer-Kuadratik (LQ) model, Letal-Potansiyel Letal (LPL) model, Tamir doyum modelleriDers notu
5Hücre ölümü mekanizması, Radyasyonun sebep olduğu hücresel hasar tipleri, Hücre sağ kalım eğrisini etkileyen etmenlerDers notu
6Oksijen etkisiDers notu
7Ara sınavDers notu
8Ara Sınav 1
9Radyasyonun doku ve organlara etkisiDers notu
10Tümör kinetiği, Model tümör sistemleriDers notu
11Tümörün radyasyona verdiği yanıt, Radyasyonun insan üzerindeki etkileri, Tüm vücut ışınlamalarında radyasyonun akut etkileriDers notu
12Radyasyonun geç etkileri, Genetik etkiler, Karsinogen etki, Radyasyonun embriyo ve fetüse etkisiDers notu
13Radyosensitivite, Zaman, doz ve fraksiyonasyonDers notu
14Radyasyondan korunmaDers notu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok